نویسنده

دانشگاه فیلادلفیا- آمریکا

10.22034/ijos.2020.121310

چکیده

قسمت دهم: محیط جراحی

روسای جلسه: دکتر جواد پرویزی؛ دکتر تورستن گرک

عنوان مقاله [English]

roceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection

چکیده [English]

Tenth Section: Operative Environment

Chairmen: Javad Parvizi MD, FRCS; Thorsten Gehrke, MD