نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121280

چکیده

در یک جوان ۱۹ ساله، یک مورد شکستگی فمور، که در دوران کودکی با میله قابل‎ انعطاف ثابت شده بود، در اثر تروما با انرژی پایین اتفاق افتاده بود. شکستگی تنه ران بیمار، ۱۰ سال پیش با استفاده از دو عدد میله ثابت شده بــود. شکستگی جدید برخلاف سایر شکستگی‎های اطراف ایمپلنت (periprosthetic) در میانه دو میله ایجاد شده بود. بیمار تحت جراحی باز قرار گرفت. میله‎ها بریده و خارج شدند و شکستگی با استفاده از میله داخل کانال و پیچ قفل شده ثابت گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Femoral Shaft Fracture Following Retained Childhood Ender Nailing (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Reza Zandi, MD
  • Adel Ebrahimpour, MD
  • Alireza Yakhchalian, MD
  • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

A 19 year old malesustained femoral shaft fracture in misedsection o previous Ender's nailing following a low-energy trauma. Ten years prior to that, he had suffered a femoral shaft fracture treated with two Ender nails. The patient trauma. Ten years prior to that, he had suffered a femoral shaft fracture treated with two Ender nails. The patient

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femoral Fracture
  • Fracture fixation
  • intenal
  • bone fracture
  • Intramedullary Nailing