نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

10.22034/ijos.2020.121278

چکیده

پیش‎زمینه: شکستگی ران شایع‎ترین شکستگی‎ ارتوپدی به‎خصوص در افراد مسن است. این نوع شکستگی یکی از عمده‎ترین علل مرگ و میر در این سنین می‌باشد و معمولاً جراحی آن عوارض زیادی دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوارض بعد از جراحی‎ شکستگی ران بود.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه گذشته‎نگر، تمامی بیماران بالای ۶۵ سال که با شکستگی ران طی ۵ سال اخیر در یک مرکز درمانی سمنان جراحی شده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات پرونده ۲۵۹ بیمار (۱۲۰ مرد؛ ۱۳۹ زن) شامل مشخصات جمعیت‌شناسی، شرح حال پزشکی، شرح حال جراحی شامل نوع بیهوشی، روش جراحی، مدت بستری در بیمارستان قبل و بعد از عمل، عوارض زودرس (آمبولی، ترومبوز وریدی عمیق، هماتوم و عفونت) و فوت در بیمارستان استخراج و بررسی گردید.یافته‎ها: نوع بیهوشی در ۱۷۴ بیمار (%۶۷/۲) اسپاینال، ۶۸ (%۲۶/۳) اپیدورال و ۱۷ بیمار (%۶/۶) بیهوشی عمومی بود. به‎طورکلی ۱۸۵ بیمار (%۷۱/۴) بدون هیچ عارضه و ۷۴ بیمار (%۲۸/۶) حداقل یکی از عوارض زودرس را داشتند. ۱۲بیمار در بیمارستان فوت کرده بودند. تعداد ۵۶ بیمار (%۲۱/۶) در زمان تحقیق بدون مشکل راه می‎رفتند و از وضعیت کنونی رضایت داشتند. ۳۲ بیمار (%۱۲/۴) با کمک وسیله راه می‎رفتند و ۹ بیمار (%۳/۵) قادر به راه‎رفتن نبودند.نتیجه‎گیری: عوارض پس از جراحی شکستگی ران نسبتاً بالا می‎باشد. به منظور بهبود سریع‎ و کاهش عوارض، توصیه می‌شود تغییراتی در روش مراقبت حین و پس از عمل جراحی بیماران مسن صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hip Fracture in Ederly Patients and Their Post-Surgery Fate

نویسندگان [English]

 • Mohammad Foroozeshfard, MDر
 • Mohammad Mirzayikhah طMirzayikhah
 • Ahmad Sheikhi
 • Naimolsadat Kia, MD
 • Majid Mirmohammadkhani, MD
 • Mohsen Poorazizi

چکیده [English]

Background: Hip fracture is very common orthopaedic fracture in elderly. The present study investigates the outcome after surgical treatment.Methods: The hip fractures of over 65-year old patients that had undergone surgery in a 5-year period were retrospectively studied in a hospital in Semnan, Iran. The information of 259 patients (120 male, 139 women) were collected including demographic data, medical history, history of surgery (type of anesthesia, technique of surgery), length of hospitalization before and after surgery, and death in hospital.Results: From all the operated cases, 174 (67.2%) received spinal, 68% (26.3), epidural and 17% (6.6) general anesthesia. 185 pateints (71.4%) had no complication and 74% (28.6) had at least one complication. 12 patients (6.4) died while in hospital. 56 cases (21.6%) were walking with no problem 32 (12.4%) required walking and 9 patients (3.5%) were not able to walk.Conclusions: Complications after surgery for hip fracture are relatively high. To recover faster and reduce more serious complications, it is recommended to change the strategies on how to care for the elderly during and after surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hip fracture
 • Geriatrics
 • Femoral Neck Fracture
 • Complications
 • postoperative