نویسندگان

10.22034/ijos.2020.121274

چکیده

 مجموعه نشست بین‌المللی هم رأیی درباره عفونت مفاصل مصنوعی (قسمت پنجم) رؤسای جلسه:دکتر جواد پرویزی، دکتر تورستن گرک

عنوان مقاله [English]

Proceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection (Part Five)

نویسندگان [English]

  • Javad Parvizi MD, FRCS
  • Thorsten Gehrke, MD

چکیده [English]

Proceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection (Part Five)Chairmen:Javad Parvizi MD, FRCS Thorsten Gehrke, MD