نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121267

چکیده

درمان با پلاسمای حاوی پلاکت با غلظت بالا گسترش زیادی یافته و در 5 سال اختیر کاربرد آن در ارتوپدی افزایش یافته است. غنی بودن فاکتورهای رشد نقش مهمی در بهبود دارد و پلاسمای حاوی پلاکت با غلظت بالا می‌تواند از طریق مکانیسم‌های متعدد باعث احیای مجدد بافت شود. کاربردهای بالینی و جراحی شامل فیوژن ستون فقرات، کندروپاتی، استئوآرتریت زانو، تندینوپاتی، ضایعات حاد و مزمن بافت نرم، افزایش بهبودی بعد از بازسازی مجدد رباط، و سفتی عضلات می‌باشند. به هرحال در بسیاری موارد، شواهد بالینی محدودی در مورد کاربرد پلاسمای حاوی پلاکت با غلظت بالا وجود دارد. به علاوه، برای درک تغییرپذیری، وجود نظام طبقه‌بندی و شناسایی تفاوت بین محصولات ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Any Role for PRP in Orthopaedics? (Evidence-Based Recommendations)

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Shahcheraghi, MD, FRCS (C)

چکیده [English]

Autologous platelet-rich plasma (PRP) therapies have seen a dramatic increase in breath and frequency of use for orthopaedic conditions in the past 5 years. Rich in many growth factors that have important implications in healing, PRP can potentially regenerate tissue via multiple mechanisms. Proposed clinical and surgical applications include spinal fusion, chondropathy, knee osteoarthritis, tendinopathy, acute and chronic soft-tissue injuries, enhancement of healing after ligament reconstruction, and muscle strains. However, for many conditions, there is limited reliable clinical evidence to guide the use of PRP. Furthermore, classification systems and identification of differences among products are needed to understand the implications of variability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platelet-Rich Plasma
  • Orthopedics
  • Autologous transplant
  • tissues
  • Blood Platelet