نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121266

چکیده

کایلوتوراکس یک عارضه نادر در جراحی ستون‎فقرات می‎باشد. نشت مایع لنف به‎داخل فضای پلور به‏علت آسیب مجرای توراسیک در ضمن اپروچ آنتریور ستون فقرات به‎طور غیرشایع رخ می‎دهد. در این مقاله یک مورد کایلوتوراکس حدود ۲۴ ساعت بعد از فیوژن پوستریور ستون فقرات گزارش گردید. برای یک پسر ۱۴ ساله با سابقه کیفواسکولیوز مادرزادی سرویکوتوراسیک انتریور فیوژن T7-T12 طریق برش دنده پنجم سمت چپ انجام شد و هیچ‎ عارضه‌ای مشاهده نشد. بعد از ۱۰ روز بیمار تحت فیوژن پوستریور T2-L3 با کمک قلاب قرار گرفت. روز بعد از جراحی PSF، بیمار تاکی پنه و دیسترس تنفسی به‎علت تظاهر کایلوتوراکس پیدا کرد. علت گزارش این بیمار، بروز کایلوتوراکس به‎علت یک سبب شناسی غیرشایع بود. تظاهر کایلوتوراکس بعد از اپروچ پوستریور ستون فقرات غیرقابل انتظارتر از اپروچ‎های انتریور ستون فقرات می‎باشد. کشیدگی و پارگی مجرای توراسیک به‎دنبال اصلاح دفورمیتی علت اصلی کایلوتوراکس در این بیمار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chylothorax Complication in Posterior Spinal Fusion (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ameri, MD
  • Hasan Ghandhari, MD
  • Navid Nabizadeh, MD
  • Hamid Hesarikia, MD

چکیده [English]

Chylothorax is a rare complication of spinal surgery. Leakage of chyle into the pleural space occasionally occurs during anterior spinal approach as a result of damage to the thoracic duct. We present a case of chylothorax which took place 24 hours after posterior spinal fusion owing to an unusual etiology. Fourteen years-old boy patient with history of congenital cervicothoracic kyphoscoliosis underwent T7-T12 anterior spinal fusion through left fifth rib resection. He got through Postoperative phase with no untoward consequence. After ten days he underwent T2-L3 posterior spinal fusion with hook instrumentation. Over the next day following this surgical step, he developed tachypnea with milky-color effusion. The biochemical analysis verified chylothorax diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chylothorax
  • Thoracic duct
  • Scoliosis
  • Spinal Fusion
  • Postoperative complications