نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 پزشک عمومی، گیلان

10.22034/ijos.2020.121259

چکیده

پیش‎زمینه: شکستگی تنه استخوان تیبیا از شکستگی ‎های شایع در میان استخوان های بلند می‎باشد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمان این شکستگی با میله اینترامدولاری در بیماران بستری شده در شرایط اورژانس ارتوپدی بود. مواد و روش ‎ها: در یک مطالعه آینده نگر، ۲۲۶بیمار (۱۹۳ مرد، ۳۳زن) با شکستگی تیبیا از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ با روش میله‌گذاری اینترامدولاری در یک مرکز درمانی شهر رشت تحت درمان قرار گرفتند و به مدت ۲ سال پیگیری شدند. میانگین سنی بیماران ۳±۳۴ سال بود. مواردی نظیر باز یا بسته ‎بودن، همراهی با شکستگی فیبولا، آسیب عصب پرونئال یا شریان تیبیالیس جلویی، تغییرات دژنراتیو زانو، درد زانو، آتروفی عضله چهارسرران، بدجوش خوردن، استئومیلیت مزمن، جوش ‎خوردن تأخیری و جوش ‎ نخوردن بررسی گردید. همچنین از ابزار محدودیت عملکرد عضلانی‌ـ‌اسکلتی (SMFA) استفاده شد. داده‌ها با نرم افزار آماری تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه ۱۵۱ مورد شکستگی باز و ۷۵ مورد شکستگی بسته بودند و ۱۵۵مورد جراحی باز و ۷۱ مورد جراحی بسته انجام گرفت. بیشترین فراوانی مربوط به درد روی زانو و کمترین فراوانی مربوط به جوش نخوردن بود. محدودیت عملکرد عضلانی ـ اسکلتی در موارد شکستگی باز و در موارد همراهی با شکستگی فیبولا بیشتر بود (۰/۰۰۱) و درگروه زنان بیشتر مشاهده گردید. با گذشت زمان، عدد ابزار SMFA نیز افزایش یافت. نتیجه گیری: این روش درمان بخصوص به ‎ صورت بسته، به دلیل عوارض ناچیز آن، یک رویکرد مناسب برای درمان شکستگی ‎های تنه استخوان تیبیا محسوب می‌شود و حتی در شرایط اورژانس می تواند درمان مفید و موثر باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Long-Term Results of Tibial Shaft Fractures Treated with Intramedullary Nailing

نویسندگان [English]

  • Mehran Soleymanha, MD 1
  • Ahmadreza Mirbolook, MD 1
  • Hossein Ettehad, MD 1
  • Zahra Haghparast-Ghadim-Limudahi 2

1

2

چکیده [English]

Background: Tibial shaft fracture is the most common fractures of long bones. The aim of this study was to report the short-term results of intramedullary (IM) nailing in tibial shaft fractures in emergency setting. Methods: In a prospective study, 226 cases (193 men, 33 women) treated with IM nailing during 2 years (2009-2011) in a training hospital in Rasht-Iran, and followed for two years. The mean age was 34±3 years old. We investigated for open or closed fractures, accompanied with fibular fractures, proneal nerve or anterior tibialis artery injury, degenerative changes in knee joint, knee pain, atrophy of quadericeps muscle, mal:::union:::, chronic osteomyelitis, delayed :::union:::, and non:::union:::. Short musculoskeletal function assessment questionnaire (SMFA) was also completed and the data were analysed by statistical software. Results: There were 151 Open fractures and 75 closed fractures. Open procedure was used in 155 cases and closed one in 71 cases. Knee pain was the most frequenct and non :::union::: the least common complication. Musculoskeletal limitation appeared more in open fractures and in association with fibular fracture and was more in female than male patients (p < /i>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibia fractures
  • Fracture fixation
  • Intramedullary
  • Emergencies
  • Treatment outcome
  • Fracture Healing