نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 بیمارستان خاتم الانبیا

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121257

چکیده

پیش‎زمینه: هدف از این مطالعه بررسی نتایج بالینی ترمیم پارگی ‎ های شعاعی ریشه پشتی (فراریشه ‎ ای) و کندگی ‎ های ریشه پشتی منیسک خارجی در همراهی با آسیب رباط ‎ های متقاطع بود. مواد و روش ‎ ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، اطلاعات پرونده بیماران از دی ماه ۱۳۸۵تا دی ماه ۱۳۸۹ در سه مرکز درمانی شهر تهران بررسی گردید. از تعداد ۶۰ بیمار که برای جداشدگی ریشه ‎ای یا پارگی فراریشه ‎ای منیسک خارجی درمان شده بودند، 40 بیمار در میانگین زمانی ۳۲/۴ ماه (۴۸-۲۴ ماه) پیگیری شدند. بیماران با استفاده از معیارهای نمره دهی کمیته بین ‎ المللی زانو ( IKDC )، «لی‌شلم» و «تگنر»؛ و آزمون ‎ های «لاکمن» و «مک‌موری» ارزیابی شدند. یافته‎ها: ۳۴بیمار تحت عمل بازسازی رباط متقاطع جلویی و ۶ بیمار تحت عمل بازسازی رباط‌های متقاطع جلویی و پشتی قرار گرفته بودند و به‌طور همزمان پارگی منیسک ترمیم شده بود. در پیگیری نهایی، براساس آزمون «لاکمن»، در همه بیماران رباط متقاطع کفایت لازم را داشت. هیچ‌یک از بیماران از صدای کلیک شکایت نداشتند. میانگین نمره IKDC برابر ۷۵/۲۵ (۹۲-۵۴)؛ میانگین نمره «لی‌شلم» در ۲۲ بیمار ۹۴/۴ با رتبه عالی؛ و میانگین نمره «تگنر» ۷/۱۵ بود. ۱۴ بیمار که از بازیکنان حرفه ای فوتبال بودند، در زمان پیگیری، در همان سطح قبل از آسیب در لیگ حرفه ‎ای بازی می کردند. نتیجه‎گیری: نتایج ترمیم آسیب ‎ های ریشه ‎ ای و فراریشه ‎ ای منیسک خارجی در بیمارانی که تحت عمل بازسازی رباط‌های متقاطع جلویی و یا پشتی همزمان قرار می ‎ گیرند با نتایج قابل قبول همراه می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Treatment of Root and Para-Root Injury of the Posterior Horn of the Lateral Meniscus Associated with Cruciate Ligaments Tears (Study of 40 Patients with 2 Years Follow-Up)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Keyhani, MD 1
  • Arash Sherafat Vaziri, MD 2
  • Mohammad Hossein Nabian, MD 3

چکیده [English]

Background: The objective of this study was to evaluate the results of repairing root and para-root radial tears of lateral meniscus during cruciate ligament reconstruction. Methods: In a retrospective study, from the 60 patients who had been treated for root or para-root injury of the lateral meniscus from 2007 to 2011 in 3 centers in Tehran-Iran. Only 40 patients were studied with an average followe-up of 32.4 months (24-48 months). The patients were evaluated by International Knee Documentation Committee (IKDC), Lysholm and Tegner scoring systems subjectively, and by objective Lachman and McMurray tests. Results: 34 patients were operated for ACL reconstruction and 6 for ACL and PCL reconstruction and lateral meniscus tears were repaired simultaneously. On the final follow-up, all the patients had firm end-points tested by Lachman. None reported popping or clicking. The mean IKDC score was 75.25 (range: 54-92), the mean Lysholm score was 94.4 (excellent) in 22 patients and the mean Tegner score was 7.15. From the 16 patients who were professional soccer players, 14 were still playing competitively at the time of follow-up. Conclusions: The midterm results of lateral meniscus repair - at root or para-root level - in association with ACL or / and PCL reconstruction, are acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lateral menisci
  • knee
  • Treatment outcome
  • Injuries
  • Anterior cruciate ligament
  • Reconstruction