نویسندگان

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

10.22034/ijos.2020.121254

چکیده

پیش‌زمینه: انجام عمل جراحی در سمت یا محل اشتباه، یا برروی شخص اشتباه و یا عمل جراحی اشتباه، با وجود اینکه شایع نیستند ولی وقوع آن دهشتناک است. در این مقاله، شیوع جراحی در «محل اشتباه» در بین اعضای انجمن جراحی ارتوپدی ایران بررسی شده است.مواد و روش‎ها: تعداد ۷۳۶ پرسشنامه یک صفحه‌ای مبنی بر درخواست گزارش از وجود تجربه شخصی و یا اطلاع از رخداد «جراحی اشتباه» در طی ۲ سال گذشته برای تمامی اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران ارسال شد. با تمامی اعضاء تماس تلفنی برقرار شد تا از دریافت پرسشنامه اطمینان حاصل گردد و تقاضا شد پاسخ آن سریع‎تر ارسال شود. اطلاعات پرسشنامه‎‌های باز پس فرستاده شده، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: از ۷۳۶ پرسشنامه ارسالی به اعضای انجمن، به ۵۴ پرسشنامه پاسخ داده شد (۵/۷%). ۳۶۸ عضو (۵۰%) اعلام نمودند که موردی از جراحی در «محل اشتباه» نداشته، ندیده و یا نشنیده‎اند.۳۱۳ عضو (۴۲/۵%) هیچ پاسخی به پرسشنامه و تلفن ندادند. از ۵۴ پرسشنامه پاسخ داده شده، ۲۹ نفر از بروز چنین اشتباهی در ۴۰ مورد اطلاع داشتند که شامل ۳۲ اشتباه در محل جراحی و ۸ اشتباه در سمت جراحی بود.نتیجه گیری: میزان پاسخ اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران به سوالات مربوط به جراحی «اشتباه» کم است. شاید استفاده از ی پروتکل سختگیرانه برای پیشگیری از جراحی در محل یا سمت اشتباه تعداد اشتباهات در یک اتاق عمل شلوغ را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remember your Last

نویسندگان [English]

  • Mahzad Javid, MD
  • Gholamhossain Shahcheraghi, MD, FRCS (C)
  • Farivar Lahiji,MD
  • Azis Ahmadi, MD

چکیده [English]

Background: Doing surgery on wrong location, or wrong person, or doing a different surgery by mistake, are all horrible, though not infrequent happenings. This is a report on an attempt to determine the incidence of "wrong-site” surgery among the Iranian Orthopaedic Surgeons.Method: A one-page questionnaire, regarding personal experience or having witnessed or heard about "wrong-site" surgery during the last 2 years, was mailed to the active members of Iranian Orthopaedic Association (IOA). All the members were also contacted by phone to confirm the receipt of the questionnaires and request an earlier return of the forms. The returned forms and the telephone responses were analyzed.Results: From the 736 questionnaires sent out to the IOA members, 54 (5.7%) written response was received back. 368 (50%) members denied having personally faced or heard of any "wrong site" surgery. 313 IOA members (%42.5) did not participate, and gave no answer – nor on phone, neither by writing. Among the 54 returned questionnaires, 29 members had encountered or were aware of 40 cases of "wrong", surgery which included 32 mistakes in the side of surgery and 8 cases of wrong limb surgery.Conclusions: The response rate to questions regarding "wrong" surgery is very low in IOA members. Adherence to a strict protocole in avoiding wrong-site or wrong limb surgery may decrease the number of mistakes in any busy operating room.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surgery؛ Surgical error؛ Orthopaedics؛ Prevention &
  • amp؛؛؛؛ control