نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121244

چکیده

میوزیت اسیفیکانت یکی از عوارض آسیب‌های مفصل آرنج است. در این مطالعه، بیماری که علی‌رغم وجود این ضایعه تحت عمل جراحی قرار گرفت و نتایج خوب به‌دست آورد، معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spontaneous Rapid Disappearance of Heterotopic Bone after Old Elbow Dislocation (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Yazdi, MD
  • Majid E Ziaee, MD
  • Mahmood Pamorghi, MD

چکیده [English]

Myositis ossificans is one of elbow traumatic injury complications. In this study, a patient with myositis ossificans of elbow that has been operated and achieved good result is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elbow
  • Trauma
  • Myositis ossificans