نویسندگان

10.22034/ijos.2020.121243

چکیده

استفاده از مواد بیواکتیوگلاس «نوابون» برای بهبود و تسریع در فیوژن به دنبال جراحی‌های ستون‌فقرات، متداول شده است. عارضه ترشح مداوم در اثر استفاده از چنین «جایگزین استخوان» گزارش نشده است. مقاله زیر گزارشی است از ترشح ادامه‌دار به دلیل واکنش به این ماده در بیماری که تحت عمل جراحی فیوژن جلویی و پشتی ستون فقرات قرار گرفته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prolonged Serous Discharge from Surgical Spinal Wound after Bioactive Glass (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Hamid Behtash, MD
  • Ebrahim Ameri, MD
  • Bahram Mobini, MD
  • Seyed Alireza Bassampoor, MD

چکیده [English]

Bioactive glass materials are being, commonly, used in spinal fusion as substitute for bone graft. Continuous serous discharge as a reaction to this foreign material has not been previously reported. The following case is a report of a patient who developed non-infected continuous serous discharge following the use of bioactive glass material “Nova Bone” for anterior and posterior spinal fusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal Fusion
  • Wounds
  • Bioactive Glass