نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121240

چکیده

پیش‌زمینه: درمان باز فیکساسیون و شکستگی داخل مفصلی استخوان پاشنه از نظر تکنیکی مشکل است. برای بدست آوردن جااندازی آناتومیک که بتواند محدودیت حرکتی کمتر و نتایج بهتری به دنبال داشته باشد، روش علمی دقیق و مطمئنی لازم است. هدف از این بررسی معرفی تکنیک متفاوتی برای جااندازی باز قطعات شکسته است.مواد و روش‌ها: در یک مرکز آموزشــی درمانـی در ارومیه مطالعـه مقطعــی در سال‌های ۱۳۸۰  و  ۱۳۸۱ بر روی ۶  مرد و یک زن با میانگین سنی  ۷/۷۲±۳۹ (۵۰-۲۶) سال انجام شد. تمام بیماران در پرتونگاری شکستگی فرورفته استخوان پاشنه داشتند و زاویه بوهلر صفر یا منفی بود. با سی‌تی‌اسکن شکستگی‌ها، سه مورد طبقه‌بندی III ساندرز و ۴ نفر نوع IV بودند. جااندازی باز از لاترال و با تکنیک ابداعی انجام پذیرفت. نتایج درمان براساس سیستم امتیازبندی AOFAS از نظر عملکرد با میانگین پیگیری سه سال (۶۰-۱۸ ماه) بررسی شدند.یافته‌ها: میانگین AOFAS برای شکستگی نوع IV نمره ۸۲ (خوب) و برای نوع III نمره ۸۹ (عالی) بود. تمام بیماران از درمان رضایت داشتند و به کار و فعالیت قبل از شکستگی بازگشته بودند.نتیجه‌گیری: جااندازی قطعات شکسته با روش ارائه شده نتیجه درمانی خوبی در شکستگی‌های پیچیده استخوان پاشنه پا بدنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Open Reduction of Intra-Articular Calcaneal Fractures (A Different Technique)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shahla, MD
  • Saeed Charehsaz, MD

چکیده [English]

Background: Open reduction and internal fixation of intra-articular calcaneal fractures is technically difficult. Anatomical reduction is needed in order to obtain good subtalar motion and satisfactory clinical outcome. Reliable and accurate open reduction technique is needed for good results. We would like to report on a modification of open reduction technique for such a fracture.Methods: A cross-sectional study on 6 male and 1 female patients, with mean age of 39±7.72 with intra-articular calcaneal fracture was performed from 2001 to 2002. The cases had articular surfacer with Bohler angles of zero degree or less. The Sander’s classification of CT images included 4 cases into type IV and 3 into type III fracture types. Open reduction using the modified technique was performed through a lateral approach. The cases were evaluated by AOFAS functional scoring system with a mean follow-up of 3 years (18-60) months.Results: All the cases were satisfied to full pre-fracture jobs and activities. The AOFAS score was 82 (good) in type IV and 89 (excellent) for type III Sander’s fractures.Conclusions: Accurate open reduction of complex intra-articular calcaneal fracture with the modified reduction technique gives good functional results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcaneous
  • Fracture fixation
  • Joints