نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121238

چکیده

پیش‌زمینه: تنگی کانال نخاع کمری یک بیماری شایع در سنین میان‌سالی و سالمندی در افراد مراجعه کننده به درمانگاه‌های ستون‌فقرات می باشد. بیماران غالباً با علایم عدم توانایی در ایستادن و راه رفتن و احساس درد یا بی‌حسی در اندام تحتانی و کمر و باسن، به‌دنبال ایستادن و راه‌رفتن مراجعه می‌نمایند. به‌منظور تشخیص، علاوه بر معاینه فیزیکی روش‌های پرتونگاری و ام‌آر‌آی در تعیین شدت و محل تنگی کاربرد ویژه‌ای دارند. راه‌حل قطعی در درمان این بیماری، جراحی و دکومپرسیون کانال نخاع می‌باشد؛ لیکن همیشه با رضایت کامل و طولانی مدت بیماران همراه نیست. این گزارشی از تجربه ما در یک مرکز دانشگاهی است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته‌نگر تعداد ۳۸بیمار با میانگین سنی ۵۶ سال که تحت جراحی دکومپرسیون کانال نخاع قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از بیماران در خصوص میزان فعالیت قبل و بعد از جراحی پرسش به‌عمل آمد و میزان رضایت‌مندی آنان و عوارض محل پرسیده شد. زمان پیگیری بین ۴-۲ سال متغیر بود. یافته‌ها: در مجموع ۳۰بیمار از عمل جراحی راضی و هیچ‌کدام از بیماران دچار عوارض جراحی نشده بودند. در ۳۰ بیمار (۷۹%) شدت کمردرد بیشتر شد؛ ۲۹ بیمار (۷۸%) بهبود توانایی در ایستادن و راه‌رفتن را تا ۳ برابر اظهار ‌کردند؛ و ۲۹ مورد (۵۷%) میزان برگشت به زندگی اولیه را به‌طور کامل به‌دست آمد.نتیجه‌گیری: دکومپرسیون کانال نخاع در کوتاه مدت می‌تواند در بهبود علایم اندام تحتانی بیماران تاثیر به‌سزایی داشته باشد ولی قادر به بهبود درد کمر بیماران نمی‌باشد و با توجه به سن بیماران، میزان عوارض بسیار اندک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patient Satisfaction after Spinal Decompression in Central Degenerative Spinal Stenosis (An early result)

نویسندگان [English]

  • Bahram Mobini, MD
  • Hamid Behtash, MD
  • Ebrahim Ameri, MD
  • Seyed Alireza Bassampoor, MD

چکیده [English]

Background: Spinal stenosis is a common reason for referral to a spine center by adults. Pain and numbness in buttochs and lower limbs after a period of standing or walking are the common complaints. History, supplemented with good physical exam radiography and MRI of spine are the mainstays of diagnosis. Spinal decompression is the final step in treatment, which is not always associated with long term patients’ satisfaction.Methods: 38 patients with mean age of 56 years who had undergone posterior spinal decompression were retrospectively studied. The pre and post operative activity level and their degree of satisfaction were assessed.Results: In a 2-4 year follow-up period, 30 patients were satisfied with their operations, and no surgical complication had been experienced. In 30 patients (79%) back pain had aggravated. 3 folds improvement in standing or walking was reported by 29 cases, and 21 patients (57%) returned to their previous activity level.  Conclusions: In short time, spinal decompression can effectively relieve the symptoms, but can not reduce back pain symptoms. Despite higher age range for this surgery, early complication rate is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal stenosis
  • Personal satisfaction
  • Decompression