نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

10.22034/ijos.2020.121234

چکیده

گرچه دررفتگی یک طرفه جلویی شانه شایع است ولی نوع دوطرفه آن بسیار نادر می‌باشد. دررفتگی دوطرفه شانه عمدتاً پشتی است و غالباً به‌دنبال تشنج (صرع) یا شوک‌های الکتریکی ایجاد می‌گردد. تابه‌حال فقط دو مورد آن گزارش شده است. بیماری که ما معرفی می‌کنیم نیز از این نوع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Traumatic Bilateral Anterior Dislocation of Shoulder (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Nasser Sarrafan, MD
  • Seyed Aabdolhossein Mehdinasab, MD

چکیده [English]

Bilateral traumatic shoulder dislocation is rare, and is usually posterior dislocation, often happening with convulsion of electrical shock therapy. There are only couple cases of bilateral anterior dislocation reported in the English literature. Hereby we would like to report on one such rare lesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoulder dislocation
  • Trauma
  • shoulder