نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121233

چکیده

پیش‌زمینه: علی‌رغم آنکه عضله ساب‌اسکپولاریس بزرگ‌ترین عضله روتاتور کاف است، کارکرد ضایعات و درمان آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب بر ترمیم باز تاکید شده است. ولی اخیرا مطالعات معدودی ترمیم آرتروسکوپیک عضله ساب‌اسکاپولاریس را مورد توجه قرار داده‌اند. در این مطالعه هدف بررسی نتایج کوتاه‌مدت ترمیم آرتروسکوپی بیماران دچار پارگی ساب‌اسکاپولاریس به دو صورت ایزوله و همراه با ضایعات دیگر بود.مواد و روش‌ها: مطالعه به‌صورت آینده‌نگر در چهار بیمارستان شهر تهران در طی ۱۵ ماه (از بهمن ۸۴ تا فروردین ۸۶) انجام شد. در این مطالعه ۱۰ بیمار (۸ مرد و ۲ زن) دچار پارگی ساب‌اسکاپولاریس، تحت عمل جراحی ترمیم آرتروسکوپی قرار گرفتند. کارکرد شانه قبل و بعد از عمل و بعد از برنامه مشخص بازتوانی هر سه ماه یک‌بار با درجه‌بندی شانه دانشگاه کالیفرنیا – لوس‌آنجلس (UCLA) ارزیابی شد.یافته‌ها: از ۱۰ بیمار، ۴ نفر به مدت ۱۲ ماه و ۶ بیمار به مدت ۶ ماه پیگیری شدند. میانگین سنی بیماران ۴۹/۷ سال و میانگین تأخیر در درمان از زمان شروع علایم ۲۳/۵ ماه بود. میانگین نمره UCLA و شاخص درد قبل از عمل به ترتیب ۸/۸ و ۱/۷۵ بود که بعد از عمل به ۳۰/۶ و ۹ افزایش یافت. بین میانگین هر دو نمره قبل و بعد از عمل تفاوت معنی داری وجود داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به اختلاف معنی‌دار این دو اندازه‌گیری، ترمیم آرتروسکوپیک ساب اسکاپولاریس می‌تواند به‌عنوان یک روش مفید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Results of Arthroscopic Repair of Subscapularis Tendon Tear

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Aslani, MD
  • Hamid Farrokhi, MD

چکیده [English]

Background: Despite being the largest rotator cuff tendon of the shoulder, the function and clinical relevance of subscapularis pathology has been largely ignored in the literature. Although more recent studies have focused on subscapularis tears, all have reported on techniques of open repair. The advent of arthroscopy and arthroscopic repair techniques has opened new frontiers in the diagnosis and repair of torn rotator cuff tendons, including the subscapularis. In this article, we review the short-term results of arthroscopic subscapularis repair. Methods: Ten patients with subscapularis tendon tear of the rotator cuff were analyzed in 8 men and 2 women with an average age of 49.7 years who had an average delay in treatment of 23.5 months. The clinical outcome, including the UCLA score was assessed prospectively for all patients with 3 month intervals.Results: The score for pain improved from 1.75 to 9 points (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroscopy
  • Rotator Cuff
  • shoulder