نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121229

چکیده

پیش‌زمینه: احتمال آلودگی به ویروس هپاتیت C یک بار تماس از طریق سوراخ شدن پوست ۲/۷ تا ۱۰ درصد است و تست الیزا (Elisa) شواهد ابتلا را با بیش از 99% حساسیت نشان می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی خطر ابتلای پزشکان و سایر کارکنان بخش ارتوپدی تروما به این ویروس براساس اندازه‌گیری میزان مثبت بودن سرولوژیمصدومین بستری بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی بر روی ۶۷۰  مصدوم بستری در بخش ارتوپدی بیمارستانی در مشهد، در یک دوره یک ساله (۱۳۸۳-۱۳۸۲) تست سرولوژی برای هپاتیت C با تست اِلیزا انجام پذیرفت.یافته‌ها‌: از ۶۷۰  بیمار ۲۵ نفر (۲۲ مرد و ۳ زن) با میانگین سنی ۳۸/۷سال (۱۵ ماه تا ۹۷ سال) تست هپاتیتCC مثبت داشتند که ۳/۹ درصد ابتلا در مردان و ۲/۸ درصد زنان را تشکیل می‌داد.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که جراحان، به‌خصوص کسانی که با بیماران ترومایی برخورد دارند، بایستی اصول استاندارد محافظت در برابر انتقال این ویروس بالقوه خطرناک را رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Positive Serology for Hepatitis C in an Orthopaedic Trauma Unit

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Peyvandi, MD
  • Hossein Shobiri, MD, MPH
  • Sara Amel Farzad, MD

چکیده [English]

Background: The likelihood of transmission of hepatitis C virus through a single skin perforation is 2.7 to 10 percent. The serologic test of “Elisa” is about 99 percent sensitive in detecting hepatitis C virus (HCV) infection. The aim of this study is to evaluate the possibility of disease transmission to orthopaedic surgeons or orthopaedic assistants by serologic testing of orthopaedic trauma cases for HCV.Methods: In a one year period (2005-2006), 670 patients who had been admitted to the orthopaedic trauma center of a hospital in Meshhad were tested for HCV by serologic tests with “Elisa” technique.Results: From the 670 tested patients, 22 male and 3 female who had a mean age of 38.7 had positive serology for HCV. This would mean 3.9 percent male and 2.8 percent female prevalence.Conclusions: A worrisome number of patients with orthopaedic trauma are serologically positive for hepatitis C. Protective measures are, therefore, essential for all the people who handle orthopaedic trauma. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatitis C
  • Orthopaedics
  • Orthopaedic procedures
  • Serology