نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121228

چکیده

۲۳۲۳پیش‌زمینه: تکامل غیرعادی مهره، علت اسکولیوز مادرزادی است. این ضایعه اغلب پیشرونده بوده و اکثراً به عمل جراحی نیاز دارد. توقف رشد در نیمه محدب انحنا یکی از اعمال جراحی است که در اسکولیوز مادرزادی در ابتدای طفولیت انجام می‌شود. در این مطالعه اثربخشی همی‌اپی‌ فیزیودزیس در اسکولیوز مادرزادی بررسی شد.مواد و روش‌ها: تمام بیمارانی که در فاصله ۱۹ سال در بیمارستان شفا یحیاییان تهران به دلیل اسکولیوز مادرزادی تحت عمل جراحی توقف رشد در ناحیه محدب انحنای کمر قرار گرفته بودند، به‌طور گذشته‌نگر بررسی و ضمن معاینه کلینیکی و پرتونگاری، یافته‌های قبل از عمل با هنگام پیگیری مقایسه شدند. ۲۳ بیمار (۱۳ دختر و ۱۰ پسر) با میانگین پیگیری ۵/۶ سال (۱۹-۲ سال) ارزیابی شدند.یافته‌ها: بهبودی انحنای کمر در ۹ مورد همی‌ورتبرا بهتر از نوع ۳ (مخلوط) بود (۱۸ درجه بهبودی نسبت به ۱۵، ۰/۰۴= p < /em>).  یک مورد با شکست درمان (بدتر شدن میزان انحنای اسکولیوز) روبرو شد و کیفوز همزمان با درجه بالا داشت.نتیجه‌گیری: توقف رشد در نیمه محدب انحنا در سال‌های اولیه طفولیت موثر است و در ناهنجاری همی‌ورتبرا بهتر جواب می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anterior and Posterior Convex Growth Arrest for Congenital Scoliosis

نویسندگان [English]

  • Hamid Behtash, MD
  • Mohammad Saleh Ganjavian, MD
  • Ebrahim Ameri, MD
  • Bahram Mobini, MD
  • Seyed Hossein Vahid Tari, MD
  • Marzieh Nojoumi, MD

چکیده [English]

Background: Congenital vertebral development produces the congenital scoliosis which is often progressive requiring surgical intervention. Convex hemiepiphysiodesis of the involved segments is a useful technique in young children. We are reporting our experience with such a treatment.Methods: Among the congenital scoliotic curves treated in Shafa hospital in Tehran in 19-year period, the ones that had undergone convex hemiepiphysiodesis were identified. Twenty three patients (13 females, 10 males) with a mean follow-up of 5.6 years (2-19 years) were clinically and radiographically evaluated, and the pre and post operative findings were analyzed.Results: Improvement in curve magnitude was best observed in hemivertebra cases. Nine cases of hemivertebra obtained 18 degrees correction while in 14 cases of type III (mixed type) anomally 15 degrees correction was observed (p < /em>=.04). Failure (continued progression of scoliotic curve) had a large kyphotic angle at the beginning.Conclusions: Convex vertebral hemiepiphysiodesis in congenital scoliosis, especially hemivertebral cases is a useful procedure when performed in early childhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scoliosis
  • Congenital
  • Spine