نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121219

چکیده

آسیب رباط متقاطع پشتی همراه با دررفتگی مفصل ران در کودکان بسیار نادر است. به همین علت این ضایعه در کودکان مبتلا تشخیص داده نمی شود. در این گزارش پسر بچه هشت ساله با این ضایعه تشخیص داده نشده معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simultaneous Posterior Cruciate Ligament Avulsion with Hip Dislocation in a Child (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Fardin Mirzatolouei, MD
  • Ahmadreza Afshar, MD

چکیده [English]

Posterior cruciate ligament (PCL) avulsion associated with traumatic posterior hip dislocation is extremely rare in children. It is therefore, easily missed. We are reporting such an occurrence in an 8 year old boy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Posterior Cruciate Ligament
  • Hip Dislocation
  • Child
  • Trauma