نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121218

چکیده

مقدمه: نکروز آواسکولار دلیلی شایع برای تعویض کامل مفصل ران است و به دنبال استفاده از بعضی داروها منجمله گلیکوکورتیکوییدها اتفاق می‌‌افتد. نورجیزک و تمجیزک موجود در بازار ایران، داروهای ضددرد و آنتاگونیست‌های اپیوییدی می‌باشند که غلظت بالایی از استرویید در خود داشته و باعث نکروز استخوان می‌شوند. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی مرور موارد، ۱۱ بیمار مبتلا به نکروز آواسکولار با سابقه مصرف «تمجیزک» و «نورجیزک» که طی سال‌های۱۳۸۶-۱۳۸۴ به بیمارستان دانشگاهی اختر در شهر تهران مراجعه و درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: میانگین سن بیماران ۵/۵۵±۳۷/۷۲ سال بود. پنج بیمار «نورجیزک» ۵ بیمار «تمجیزک» و ۱ بیمار از هر دو ماده استفاده کرده بودند. میانگین دوز مصرف دارو ۲/۲۹±۴/۳۶ ویال در روز و میانگین طول مدت مصرف آن ۲/۷±۴/۹ ماه و فاصله شروع استفاده از این مواد تا شروع علایم ارتوپدی ۲/۷۶±۱۱/۳۶ ماه بود. در ۳ بیمار علاوه بر شکایات و علایم ارتوپدی، خطوط کشیدگی پوستی (Stria) نیز وجود داشت و ۷ بیمار چاقی محیطی داشتند. در تمام بیماران نکروز آواسکولار به‌صورت دو طرفه و در حداقل دو مفصل وجود داشته است. در ۳بیمار بیش از ۲ مفصل درگیر بوده‌اند.نتیجه گیری: داروهای وارداتی «نورجیزک» و «تمجیزک» موجود در بازار، به دلیل وجود گلوکوکوراتیکوییدها و توکسین های احتمالی، عامل استئونکروز و تخریب شدید مفصلی می باشند. اطلاع رسانی عمومی برای بالا بردن سطح آگاهی بیماران و پزشکان الزامی است.سین‌های احتمالی، عامل استئونکروز و تخری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Osteonecrosis Following Temgesic/ Norgesic Addiction

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Kazemi, MD
  • Hamidreza Hosseinzadeh, MD
  • Armin Aalami Harandi, MD
  • Faraz Ranjpour, MD Ranjpour, MD

چکیده [English]

Methods: In a case series study, cases of osteonecrosis in Akhtar hospital in Tehran with history of temgesic and norgesic abuse were identified in a 2 year period. The hospital charts of 11 cases with such characteristics were evaluated.Results: Eleven cases with mean age of 37.72±5.55 years comprised the study group. Five cases had used norgesic, 5 temgesic and 1 patient had used both of those agents. The average drug dosage was 4.36±2.29 vials per day for an average of 4.9±2.9 months. Onset of symptoms was 11.36±2.76 months after drug usage on average. Three cases had skin stria and 7 patients had localized obesity, both suggesting steroid effect. Bilateral involvement of bone ends was observed in all, while 3 cases had more than two joints affected.Conclusions: Norgesic and temgesic cause osteonecrosis with severe joint destruction. Raising the awareness of general public and physicians towards such a devastating complication is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteonecrosis
  • Femur head necrosis
  • Drug Addiction
  • opioid
  • Related Disorders