نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/ijos.2020.121216

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی انگشتان شامل متاکارپ و فالانکس‌‌ها از شکستگی‌های شایع اندام فوقانی می‌باشد که در حوادث ورزشی و صنعتی ایجاد می‌شود. یکی از روش‌های درمان شکستگی‌های ناپایدار استفاده از پلاک می‌باشد و هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج استفاده از پلاک‌های تیتانیومی در درمان این شکستگی‌ها و عوارض آن بود.مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، ۲۹ بیمار با ۴۸ شکستگی شامل ۲۱ شکستگی متاکارپ و ۲۷ شکستگی انگشت بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۸در یک مرکز درمانی اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران ۲۷ سال (۵۳-۱۴) و تمام موارد ناپایدار بودند. ۲۸ مورد اطراف مفصلی و ۲۰ مورد تنه استخوان بودند. میانگین زمان پیگیری ۱۷ ماه (۵۲-۶ ماه) بود و دامنه حرکت و عملکرد انگشتان بررسی شدند.یافته‌ها: همه بیماران تا یک ماه بعد از جراحی، هر هفته و سپس هر دو هفته تا سه ماه و بعد از آن هر سه‌ماه پیگیری شدند. نتایج براساس مجموع حرکات فعال انگشتان بررسی شد که در ۳۹ مورد عالی (۲۲۱ درجه)، ۸ مورد خوب (۲۲۰-۱۲۱ درجه) و یک مورد بد (

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Titanium Miniplate Fixation for Metacarpal and Phalangeal Fractures

نویسنده [English]

  • Dehghani, MD Mohammad

چکیده [English]

Background: Fracture of metacarpal and phalangeal bones of hand are common sport and industrial injuries in the upper extremity. Mini-plate fixation is one of the techniques used in fixation of unstable kind of fractures in hand. We would like to report our experience with such fractures treated with titanium mini-platesMethods: In a clinical trial study, 29 patients with 48 unstable hand fractures (21 metacarpal, 27 phalanges) received titanium mini-plate fixation during 1999-2006. The mean age was 27 years (14-53). Twenty eight cases were periarticular and 20 shaft fractures. The cases were evaluated with an average follow-up of 17 months (6-52), and range of motion and function were assessed.Results: The results, based on total active motion, were considered excellent in 39 (³221 degrees), good in 8 (121-220 degrees) and poor in1case (

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacarpal bones
  • Fingers
  • Fractures
  • Bone
  • Hand Injuries
  • Fracture fixation
  • Internal