نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121212

چکیده

استئوسارکومای لگن هنوز یکی از موارد بحث برانگیز در ارتوپدی است. فاصله زمانی بین اولین علایم تشخیص و درمان در استئوسارکوما طولانی است. اولین نشانه استئوسارکوما درد و شایع‌ترین علامت بالینی آن توده قابل لمس است. در این بین اِدم اولیه اندام به‌واسطه استئوسارکومای لگن از نوع اینترومدولاری درجه پایین جزء موارد نادر است. در این گزارش مرد ۱۶ ساله با ادم اندام تحتانی سمت چپ و با تشخیص استئوسارکومای اینترمدولاری با درجه پایین ناحیه لگن گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Pelvis Osteosarcoma with Lower Limb Edema (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Khodamorad Jamshidi, MD
  • Seyed Hamidreza Modarresnejad, MD

چکیده [English]

Osteosarcoma is the most common primary malignant tumor of bone. The time between the first symptoms and diagnosis is often very long. Pain is the first symptom. The most common symptom is palpable mass. Lower extremity edema as the first symptom of pelvis osteosarcoma is very rare and has not been reported before. We report the case history of a 16 year old man with left lower extremity edema with initial diagnosis of pelvic thrombophlebitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • osteosarcoma
  • Lower extremity
  • Pelvis
  • edema