نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121206

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی دیستال رادیوس شایع‌ترین شکستگی در زنان یائسه مسن می‌باشد و احتمال وقوع در ۱۵% است. شواهد موجود نشان می‌دهد که بین اوستئوپروز و شکستگی دیستال رادیوس ارتباط وجود دارد. اوستئوپروز را با انجام تست تراکم استخوان مرکزی (مهره و هیپ) به‌روش «دگزا» می‌توان تشخیص داد. پایین بودن تراکم مهره یا هیپ زنگ خطر مهمی برای احتمال شکستگی‌های مهره‌ها، انحراف ستون مهره‌ها و شکستگی‌های هیپ در آینده نزدیک می‌باشد. در حال حاضر بررسی‌های لازم برای تشخیص اوستئوپروز در زنان مسن دچار شکستگی دیستال رادیوس به‌طور روتین انجام نمی‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط شکستگی دیستال رادیوس با تراکم استخوان در هیپ و مهره و بررسی احتمال نیاز به غربال‌گری برای اوستئوپروز در زنان مسن مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس می‌باشد.مواد و روش‌ها: این مطالعه آینده‌نگر در بیمارستان امام رضا (ع) در یک دوره دو ساله بین سال‌های ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ در مشهد انجام شد. ۱۰۴ زن (با سن متوسط ۶۶/۹ سال) مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس با تست تراکم استخوان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای کسانی که اوستئوپروز تشخیص داده شد، داروی فسفونامید تجویز گردید و دو سال پس از درمان مجدداً تست تراکم استخوان انجام شد.یافته‌ها: در ۸۷ (۸۳/۶۵%) بیمار میانگین نمره t مهره ۱/۰۶+۲/۱۰- بود و ضعف استخوانی وجود داشت، به‌طوری که اوستئوپروز در ۴۶ مورد (۴۴/۲۳%) و اوستئوپنی در 41 بیمار (۳۹/۴۲%) دیده شد و ۱۷ مورد (۱۶/۲۳% ) استخوان طبیعی داشتند. در ۴۶ بیمار تحت درمان، تراکم استخوان، میانگین نمره t مهره در شروع درمان ۰/۲۳+۲/۸۸-، و بعد از دو سال ۰/۳۲+۲/۵۵- بود (۰/۰۱>p < /em>).نتیجه‌گیری: از آنجا که حدود نیمی از زنان بالای ۵۵ سال مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس اوستئوپروز در هیپ داشتند انجام تست‌های تشخیصی برای اوستئوپروز به‌صورت روتین در بین در این گروه از بیماران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Osteoporosis in Elderly Patients with Distal Radius Fractures

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bahari, MD
  • Hasan Rahimi, MD
  • Mohammad Gharedaghi, MD
  • Alireza Hootkani, MD

چکیده [English]

Background: Distal radius is the most common site of fracture in older postmenopausal women, with a lifetime risk of 15%. Evidence exists for its association with osteoporosis. Osteoporosis can be detected by measuring the bone mineral density (BMD) of the lumbar spine with dual energy X-ray absorptiometry. Low BMD of the lumbar spine or hip is a strong predictor for future vertebral deformity and hip fracture. Elderly women with distal radial fracture are not investigated for osteoporosis on a routine basis. The aim of the present study is to evaluate the relationship between distal radius fracture and the BMD of the lumbar spine, and to investigate the need for osteoporosis screening in elderly women with a distal radius fracture.Methods: A prospective study was performed in a hospital in Mashhad in 2004-2005. In 104 women (mean age, 66.9 years) with a distal radius fracture, BMD of the lumbar spine was assessed. A biosphosphonate was prescribed when osteoporosis was diagnosed, and the BMD was reassessed after 2 years of treatment.Results: A low BMD was found in 87 patients (83.65%). Osteoporosis was diagnosed in 46 (44.23%) and osteopenia in 41(39.42%) patients. Only 17 cases (16.23%) had normal bone density. The mean T-score of the lumbar spine was –2.10 (±1.06). The BMD in patients treated with bisphosphonate medication increased from T-score of -2.88 to -2.55 in 2 years (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colles\' Fracture
  • Osteoporosis
  • radius
  • densitometry