نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

10.22034/ijos.2020.121182

چکیده

تظاهر بیماری‌های روان‌تنی در دست نادر می‌باشد و تشخیص و درمان آن بسیار مشکل است. ما در این گزارش یک بیمار را ارائه و موارد گزارش شده قبلی را مرور کردیم.

عنوان مقاله [English]

Factitious Upper Extremity Disorder (Repor of One Case)

نویسندگان [English]

  • Ali Dianat, MD 1
  • Alireza Saeed, MD 2

چکیده [English]

Psychosomatic disorders may occasionally present in the upper extremity and their diagnosis and treatment may prove to be extremely difficult. Herein, we describe one such patient and review the literature on this subject.