نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121179

چکیده

پیش‌زمینه: آرتریت روماتویید شایع‌ترین بیماری التهابی مزمن مفصلی است. در سیر این بیماری ممکن‌ است کیست پوپلیتئال ایجاد و با افزایش فشار داخل مفصلی به پشت ساق پا کشیده شده و کیست بیکر حجیمی ایجاد نماید. علایم فشار، دیسکسیون یا پارگی کیست گاهی منجر به تابلوی بالینی مشابه ترومبوفلبیت می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی علایم بالینی عارضه کیست بیکر حجیم، عوامل تشدید کننده، روش‌های تشخیصی، سیر و درمان کیست بیکر حجیم در مبتلایان به آرتریت روماتویید بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر کوهورت، از ۹۹۳ بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید که در طی ۲۰ سال در بخش روماتولوژی بستری بودند، ۲۳ بیمار (۱۲ زن و ۱۱ مرد) با عارضه کیست بیکر حجیم مورد بررسی قرار گرفتند. کیست بیکر حجیم براساس علایم بالینی و تایید روش‌های تصویربرداری در مواردی که کیست از حفره پوپلیتئال به پایین‌تر و به پشت ساق پا کشیده شده بود، تشخیص داده شد.یافته‌ها: میانگین سن بیماران ۴۸ سال (۷۱-۲۴) و میانگین سابقه بیماری روماتویید در هنگام تشخیص کیست بیکر حجیم ۶/۸ سال (۲۰-۱سال) بود. در ۱۳ مورد زانوی راست و ۱۰ مورد زانوی چپ مبتلا بود. علاوه بر علایم بیماری زمینه‌ای، تظاهرات بالینی شامل درد و حساسیت پشت ساق پای مبتلا در ۸ بیمار (۳۴/۸%) و علایم مشابه ترومبوفلبیت در ۱۵ بیمار (۶۵/۲%) مشاهده شد. یک بیمار انسداد وریدی عمقی ساق پای مبتلا نیز داشت. علایم پارگی کیست بیکر در 5 بیمار (۲۱/۷%) وجود داشت. درمان عموماً طبی و نگهدارنده و سیر رضایت‌بخش بود. دو بیمار با عود کیست بیکر حجیم و علایم پارگی کیست تحت عمل جراحی حذف کیست و سینووکتومی زانوی مبتلا قرارگرفتند.نتیجه‌گیری: کیست پوپلیتئال در آرتریت روماتویید لازم است مورد توجه خاص گرفته و قبل از توسعه و تبدیل آن به کیست بیکر حجیم و ایجاد عوارض موضعی، پارگی کیست، و سندرم پسودوترومبوفلبیت، اقدامات پیشگیری و درمانی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rheumatoid Arthritis, Giant Baker's Cyst, and Pseudothrombophlebitis

نویسندگان [English]

  • Massoud Saghafi, MD
  • Azita Azarian, MD

چکیده [English]

Background: Rheumatoid arthritis is the most prevalent chronic inflammatory joint disease. Popliteal cyst may appear during the disease course and with increasing intra-articular pressure is extended down to the posterior aspect of the involved leg to produce a giant Baker's cyst. Local compression, dissection, or rupture of the cyst may also, lead to a clinical presentation simulating thrombophlebitis. The aim of this paper is to report the clinical features, predisposing factors, diagnostic techniques, course and management of giant Baker’s cyst in patients with rheumatoid arthritis.Methods: In a retrospective cohort study, the complications of giant Baker's cyst in 993 patients with arthritis admitted in the rheumatology unit during the last 20 years were studied. Based on the clinical picture and confirmation of imaging techniques, 23 patients (12 female, 11 male) had giant Baker's cyst which extended lower than the inferior level of the popliteal fossa. This was the material for this study.Results: The mean age of the patients was 48 years old (24-71) and mean duration of the rheumatoid disease by the time of development of giant Baker’s cyst was 6.8 years (1-20). Right knee was involved in 13 and left knee in 10 patients. The clinical features- other than the underlying disease- were: pain and tenderness of the involved leg in 8 (34.8%), and the symptoms similar to thrombophlebitis in 15 patients (65.2%). There was a deep vein thrombosis accompanied with giant Baker’s cyst in one patient. Rupture of the cyst was detected in 5 patients (21.7%). The management was generally medical and conservative and resulted into satisfactory outcome. Two patients, however, had recurrence of Baker's cyst and signs of rupture of the cyst. They underwent surgical cystectomy along with synovectomy of the involved knee joint.Conclusion: Popliteal cyst in patients with rheumatoid arthritis should be considered and preventive and conservative management should be performed before it extends to become a giant Baker's cyst leading to complications of local compression, rupture, and pseudothrombophlebitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arthritis
  • Rheumatoid
  • Popliteal Cyst
  • Thrombophlebitis