نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121177

چکیده

پیش‌زمینه: کمردرد در جامعه شیوع بالایی دارد و تعداد زیادی از بیماران با کمردرد حاد به به کلینیک‌های ارتوپدی مراجعه می‌کنند. به علت عدم پاسخ درمانی بسیاری از کمردردها به درمان‌های رایج غیرجراحی، و به‌‌منظور تلاش در برگرداندن فعالیت کاری و بدنی بیماران، نتایج تزریق استرویید اپیدورال به‌عنوان یک روش کمتر تهاجمی در بیماران با درد حاد رادیکولار کمری مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده‌نگر، چهل بیمار (۲۵ مرد و ۱۵ زن) که طی یک سال با درد کمری حاد رادیکولار به درمانگاه‌های دو مرکز درمانی مشهد مراجعه نموده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران با تشخیص کمردرد حاد، که بیش از شش هفته از بیماری آنها نگذشته و به درمان طبی پاسخ نداده بودند، انتخاب شدند. پرتونگاری ساده و ام‌آرآی ستون‌فقرات در تمامی بیماران انجام شد. بیماران طبق سیستم طبقه‌بندی «پرولو» درجه‌‌بندی شدند. چهل میلی‌گرم تریامسینولون همراه با لیدوکایین ۲% سه نوبت در فضای اپیدورال کمری بیماران تزریق گردید. پیگیری بیماران قبل، پس از تزریق، سه‌ماه و شش‌ماه بعد با ثبت در پرسشنامه انجام پذیرفت.یافته‌ها: کاهش درجه مثبت بودن تست SLR قبل و بعد از تزریق سوم معنی‌دار بود (p < /em>

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidural Steroid Injection in the Treatment of Acute Sciatica

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Peivandi, MD
  • Javad Sheikhian, MD
  • Hossein Ebrahimzadeh, MD
  • Farshid Bagheri, MD

چکیده [English]

Background: Low back pain, in any community has a high prevalence. Acute sciatica does not usually have a very quick and effective non-operative remedy. Lingering disability and very slow return to work is a major finding in most cases. We aimed at testing the effect of early epidural steroid injection in pain relief and in shortening the disability period.Methods: Forty patients (25 male, 15 female) referring to two hospitals in Meshhad with acute radiculor pain during one-year period were enrolled in a prospective study. The cases had clinical and MRI proof of a disc herniation occurring within 6 weeks of their referral and had not responded to regular medical treatment for 2 to 3 weeks. After full evaluation and completing the “Prolo” scoring questionnaire, the patients were injected epidurally with 40mg of Triamcinolone and 2% Lidocaine for 3 times in two days intervals. The cases were then assessed shortly after injection and in 3 and 6 months.Results: Improvement in SLR positivity was statistically evident after the third injection. Dramatic reduction in pain and therefore, analgesic medication use was observed in second and third follow-up (p < /em>≥.05). Over all 27.5% of patients were fully satisfied and 62.5% were partially satisfied with the results.Conclusion: Epidural steroid injection following acute radicular back pain has short-term dramatic effect in pain control, but does not improve function or effectiveness of an individual to a significant degree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injections
  • Epidural
  • Sciatica
  • corticosteroids