نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

10.22034/ijos.2020.121169

چکیده

ترمیم نقص های بزرگ استخوانی در تی بیا یک چالش در جراحی ارتوپدی محسوب می شود به خصوص در بیمارانی که به دلیل استئومیلیت مزمن و سکسترکتومی قسمت وسیعی از تنه استخوان از بین رفته باشد. در این گزارش موردی که در دوران کودکی دچار نقص شده و با انتقال مستقیم در دو مرحله درمان شده بود با پیگیری ۱۸ ساله معرفی می شود.

عنوان مقاله [English]

Transposition of Ipsilteral Fibula for Major Tibial Defect (An 18-Year Follow-up)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhossein Mehdinassab, MD
  • Ali Asghar Hadadpour, MD

چکیده [English]

Reconstruction of segmental tibial defect, in particular after sequestrectiomy for chronic osteomeylitis, is a challenging problem. This is a report of such a defect treated with two-stage direct transposition with an eighteen year follow-up.