نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

10.22034/ijos.2020.121166

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی استخوان ترقوه خصوصاً قسمت میانی تنه، یکی از آسیب‌های استخوانی شایع می‌باشد. بیشتر بیمارانی که از شکستگی ترقوه رنج می‌برند، بخصوص جوانان، شرح حال افتادن مستقیم روی شانه را ارائه می‌دهند. هدف از انجام این مطالعه ارائه نتایج درمانی بازسازی باز و ثابت کردن با استفاده از پلاک در یک گروه از بیماران بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مشاهده‌ای- ‌توصیفی، عوارض بعد از عمل جراحی در ۵۳ بیمار دچار شکستگی تازه همراه با جابه‌جایی شدید استخوان ترقوه که طی یک سال در یک مرکز درمانی زاهدان تحت عمل جراحی جااندازی باز و تثبیت داخلی با پیچ و پلاک قرار گرفته بودند، بررسی شدند. چهار بیمار از مطالعه خارج شدند. به این ترتیب نتایج درمانی بعد از عمل در ۴۹ بیمار (۲۹ زن، ۲۰ مرد) با میانگین زمان پیگیری ۱۲ ماه بررسی شد.یافته‌ها: میانگین سن بیماران ۳۳/۴سال (۶۲-۱۹ سال) بود. ۴۸ بیمار (۹۷/۹%) جوش‌خوردگی کامل داشتند. یک بیمار (۲%) جوش‌خوردگی نامناسب داشت که تحت عمل استئوتومی اصلاحی جوش‌خوردگی نامناسب از طریق خط شکستگی اصلی و تثبیت داخلی مجدد قرار گرفت. در ۲ بیمار عوارض پوستی مشاهده شد. همه بیماران عملکرد کامل داشتند.نتیجه‌گیری: وجود حداقل عوارض حاکی از نتایج مناسب تثبیت پلاک در شکستگی‌های تازه قسمت میانی ترقوه می‌باشد. البته این روش باید در بیمارانی به‌کار رود که انگیزه‌های شخصی قابل اطمینان برای کاهش سریع درد و بهبودی عملکرد دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Midshaft Clavicle Fracture Fixation

نویسندگان [English]

  • Afshin Taheri Azam, MD
  • Afshin Taheri Azam, MD
  • Abolfazl Emamdadi, MD

چکیده [English]

Background: Clavicle fracture, especially midshaft fractures is a common bone injury that happens after a fall onto the shoulder. It is uncommon to need surgical treatment. We would like to report on a selected group of cases that required open reduction and plate fixation.Methods: 53 consecutive adult patients with severely displaced fresh fractures of the middle third of the clavicle, who were treated by open reduction and plate internal fixation, were studied in a one year period in Zahedan, Iran. :::union::: shoulder motion and complications were analyzed in 49 patients (29 women, 20 men) who referred for follow-up, with an average follow-up of 12 months.Results: The mean age of patients was 33.4 years (19-62 years). 48 cases (97.9%) obtained :::union::: and one case (2%) developed mal:::union::: and required corrective osteotomy. Dermatologic complications were observed in 2 cases. All the patients had full motion and function.Conclusion: Open reduction and plate fixation of severely displacement fresh clavicle fracture in well-selected cases can result into good :::union::: with minimal complications rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clavicle
  • Fractures, bone
  • Fracture Fixation, Internal