نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 پزشک عمومی، ارومیه

10.22034/ijos.2020.121165

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی‌های فمور در بچه‌ها گاهی نیاز به عمل جراحی و تثبیت داخلی دارند. هر کدام از روش‌های جراحی که امروزه برای شکستگی فمور بچه‌ها به‌کار می‌روند دارای محاسن و معایبی هستند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج درمانی جااندازی باز و تثبیت داخلی شکستگی‌های فمور بچه‌ها با پلاک فشاری (DCP) با تأکید بر میزان اختلاف طول دو اندام تحتانی در زمان خارج کردن پلاک بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، ۴۲ بیمار با دامنه سنی ۱۲-۶ سال که برای شکستگی فمور بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در یک مرکز درمانی ارومیه تحت عمل جراحی جااندازی باز و تثبیت داخلی با پلاک فشاری شماره ۴/۵ سبک قرار گرفته بودند، ازنظر جوش‌خوردگی، بد‌جوش‌خوردگی، عفونت یا شکستگی پلاک و اختلاف طول دو اندام مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل زمان پیگیری ۱/۵ سال بعد از جراحی و میانگین زمان پیگیری ۲۶ ماه (۶۰-۱۸ماه) بود. سنجش اختلاف طول توسط سی‌تی‌اسکنوگرام انجام شد. معاینه بالینی و پرتونگاری‌های پیاپی بیماران جهت بررسی روند جوش‌خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: از ۴۲ بیمار ۳۲ مورد پسر (۷۶/۲%) و ۱۰ بیمار دختر (۲۳/۸%) بودند. هفت مورد شکستگی دارای قطعه سوم یا بیشتر بود. ۵  مورد شکستگی باز و از نوع گاستیلو ۱ بود. در ۲۴ مورد، شکستگی ‌با ترومای متعدد اتفاق افتاده بود. میانگین اختلاف طول اندام در آخرین پیگیری ۱/۱۷ (۲/۴-۰/۴) سانتی‌متر بود. هیچ مورد بدجوش‌خوردگی، شکستگی وسیله یا عفونت وجود نداشت.نتیجه‌گیری: روش جااندازی باز و تثبیت با پلاک فشاری دارای عوارض اندک می‌باشد و با این روش اختلاف طول قابل توجهی در بچه‌های ۶ سال به بالا حادث نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Length Discrepancy Following Femur Fracture Plating in Children

نویسندگان [English]

  • Fardin Mirzatolouei, MD 1
  • Ahmad Reza Afshar, MD 1
  • Rima Sarhadian, MD 2
  • Fariba Shishavi, MD 2

چکیده [English]

Background: Treatment of femoral fractures in children sometimes requires open reduction and plate fixation. There is potential for complication in any type of fixation, leg length discrepancy being one of them. We are reporting the results of plate fixation, with special emphasis on limb length inequality problem.Materials: In a cross-sectional study, 42 patients at 6-12 years of age with femoral shaft fractures treated dynamic compression plate fixation were assessed for mal:::union:::, non:::union:::, infection, device failure, and limb length discrepancy in a mean follow-up of 26 months (18-60 months). Physical examination, serial X-rays and scanogram were used for assessment.Results: Out of the 42 cases, 32 (76.2%) were boys and the remaining 10(23.8%) were girls. Seven patients had comminuted fractures, 5 fractures were open Gustillo type 1. Twenty four were associated with polytrauma. The mean limb length discrepancy at the end of treatment was 1.17 centimeters (0.4-2.4 centimeters). There were no device failure, mal-:::union:::, or infection.Conclusion: Treatment of paediatric femoral shaft fracture with dynamic compression plating has minimal side effects and causes minimal, if any, inequality in the length of the femur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femoral fractures
  • Fracture Fixation, Internal
  • Child