نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121161

چکیده

 دیسپلازی نیمه اپی‌فیز یا سندروم «تِرِوُر» عارضه‌ای است که به‌علت رشد غیرطبیعی بافت غضروفی سمت خارجی و داخلی اپی‌فیز ایجاد می‌شود. در اوایل به‌صورت منفرد است ولی ممکن است قسمتی از آن بشکند و چندین قطعه آزاد درست شود. رشد غیرطبیعی اپی‌فیز با خاتمه رشد استخوانی متوقف می‌شود ولی ناهمواری سطح اپی‌فیز منجر به استئوآرتریت مفصل مبتلا می‌گردد. به‌علت نادر بودن این عارضه در اطفال و گرفتاری همزمان دو استخوان مچ پا در بیمار، ما اقدام به گزارش این مورد نمودیم.

عنوان مقاله [English]

Dysplasia Epiphysealis Hemimelica (Trevor's Syndrom) (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mazloomi, MD
  • Mohammad Hossein Ebrahimzadeh, MD
  • Farzad Omidi Kashani, MD

چکیده [English]

Epiphysealis dysplasia heminelica (Trevor’s syndrome) is a rare disease which is the result of abnormal development of cartilaginous external or internal segments of epiphysis. It is usually a single lesion. But with breakage of outgrowing cartilaginous masses, it may present as several free pieces in the joint. The abnormal cartilaginous outgrowths would stop with termination of child’s growth. The articular surface incongruity, however, can lead to early osteoarthritis. We are reporting this case because of rarity of this pathology, and also because of the presence of lesions on both sides of an ankle.