نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

10.22034/ijos.2020.121160

چکیده

در دهه‌های اخیر، انتشار مقالات پزشکی در سراسر دنیا گسترش چشمگیری داشته است. امروزه مجلات پزشکی متعددی منتشر می‌شوند که مقالات آنها پایه و اساس علم و هنر پزشکی را تشکیل می‌دهند. به موازات این گسترش روزافزون، اصول اخلاقی نیز در انجام و انتشار تحقیقات پزشکی به طور طبیعی دچار دگرگونی شده است. هدف این مقاله بازنگری برخی مقالات موجود در ارتباط با استانداردهای تحقیق و انتشار مقالات علمی پزشکی می‌باشد. توجه دقیق به این استانداردها، اعتبار مقالات و مجلات پزشکی را تضمین می‌کند.

عنوان مقاله [English]

Basic Principles in Medical Publication

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Kazemi, MD
  • Reza Minaee, MD
  • Ramin Farhang Zanganeh, MD

چکیده [English]

In recent decades there has been a boom in medical publication all across the world. There are numerous medical journals whose articles tend to form the basis of the art and science of medicine. Along with this widespread upward trend, ethics of conducting and publishing medical research have undergone natural evolution. This article intends to review some of the existing publication related to the standards of medical and scientific research and publishing articles in medical journals. Paying meticulous attention to these standards guarantees credibility and originality of medical articles and the publishing journals.