نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

10.22034/ijos.2020.121159

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی تنه استخوان ران در همه گروه‌های سنی و با مکانیسم‌های مختلف دیده می‌شود. به‌دلیل نزدیک بودن محل شکستگی با مفصل زانو ـ به‌عنوان مفصل حد وسط ـ احتمال اختلال در سیستم کنترل وضعیت تعادل بدن وجود دارد و دلیل آن اشکال در ارسال پیام‌های مناسب از گیرنده‌های حس عمقی می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی نوع و میزان اختلال ایجاد شده در وضعیت تعادل بیمارانی بود که دچار شکستگی استخوان ران شده‌ بودند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه ۱۵ بیمار با شکستگی منفرد تنه استخوان ران با میانگین سنی ۴/۷۶+۲۵/۵ سال که به روش جااندازی باز و ثابت‌سازی داخلی درمان شده بودند و ۱۵ فرد سالم به‌عنوان گروه کنترل، که بر مبنای سن، قد، وزن، جنس و شاخص توده بدنی (BMI) با گروه آزمون جور شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از هر دو گروه خواسته شد که به ترتیب تصادفی بر روی صفحه گرد متصل کننده نیرو که توانایی انحراف در جهات مختلف را به میزان ۲۰ درجه دارد بایستند و توانایی حفظ ثبات در موقعیت‌های مختلف ایستادن اندازه‌گیری شد. شاخص‌های «محدوده ثبات» (limit of stability index) و «ضریب ثبات» (stability index)  نیز با این دستگاه اندازه گرفته شد.یافته‌ها: شاخص «ضریب ثبات» در کلیه موقعیت‌های آزمون در دو گروه با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند در صورتی‌که از نظر شاخص «محدوده ثبات» در دو گروه و در کلیه موقعیت‌های آزمون اختلاف معناداری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: مشکل لنگش بیماران با شکستگی تنه استخوان ران، قرینه نبودن در تحمل وزن روی اندام‌های تحتانی و به‌دنبال آن اختلال در ثبات ایستا می‌باشد. از طرف دیگر عدم وجود اختلاف معنادار در شاخص «محدوده ثبات» دلیل ثابت کننده‌ای برای سلامت سیستم عصبی ـ‌عضلانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postural Stability Following Femoral Shaft Fracture

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fakoor, MD
  • Mohammad Jaafar Shaterzadeh, MD
  • Sara Pazira, MD

چکیده [English]

Background: Femur shaft fracture can occur with different mechanisms in all age groups. Patients often develop instability problems when fracture is close to knee which functions as intermediate joint. This has been attributed to dysfunction of proprioception receptors. In this research we tried to analyze the frequency and type of instability in patients following femur shaft fracture.Methods: This study was carried out on 15 patients with isolated femoral shaft fracture within the range of 20-45 years of age treated by plate fixation and 15 healthy individuals as the control group that were matched with the previous group by age, height, weight and sex. Both groups were asked to stand on a round plate called “Biodex” (which is able to tilt in different direction) randomly. The “stability index” and “stability range” were measured.Results: Our results showed that postural “stability index” in control group was statistically better in nearly all erect body positions. In contrast the difference in stability range in the two groups was not statistically significant.Conclusion: The presence of statistically significant difference between the two groups in “stability index” and its absence in “stability range” among the two groups indicate that the major stability problem in patients with femoral shaft fracture is asymmetric weight bearing and consequently impairment in static stability. Also a healthy neuromuscular system is a convincing evidence for absence of statistically significant difference in “stability range index”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femoral shaft fracture
  • Postural Balance
  • Fracture Fixation, Internal