نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

10.22034/ijos.2020.121157

چکیده

پیش‌زمینه: قطع‌ اندام‌ تحتانی‌، شایع‌ترین‌ نوع قطع‌ اندام‌ در مجروحین‌ جنگی‌ است و با عوارضی نظیر مشکلات ارتوپدی همراه می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات ارتوپدی و عوامل مرتبط با آن در جانیازان با قطع دو اندام تحتانی در کشور انجام شد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، از بین ۵۷۸ نفر جانباز با قطع دو اندام تحتانی، ۳۳۵ نفر در این مطالعه شرکت کردند. معاینه جانبازان توسط سه متخصص جراحی ارتوپدی انجام شد.یافته‌ها: میانگین سنی جانبازان ۶/۳±۴۲/۰۵ سال و ۹۷/۶% مرد بودند. ترکش و مین با ۸۹/۷% (۶۰۱ عضو) شایع‌ترین علت قطع عضو بود. بیشترین سطح قطع عضو در هر دو اندام تحتانی از ناحیه زیر زانو ۳۷/۶% (۱۲۶ نفر) بود. حدود نیمی از استامپ‌های اندام تحتانی، کوتاه یا بلند بودند. شایع‌ترین مشکلات ارتوپدی به ترتیب گرفتگی عضله استامپ ۴۲/۷% (۲۸۱ عضو)، استخوان‌سازی نابه‌جا ۱۱/۵۵% (76 عضو)، نوروما ۱۰/۲% (۶۷ عضو) و التهاب ۱۰/۱% (۶۷عضو) بود. از نظر ارتوپدی ۱۰/۹% عضوها نیاز به جراحی مجدد استامپ داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای برخی مشکلات ارتوپدی در نمونه‌های مورد مطالعه و این که بسیاری از مشکلات در طول زمان ایجاد می‌شوند، معاینه منظم و دوره‌ای و برنامه‌ریزی جهت درمان و توانبخشی در این گروه از جانبازان ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Orthopaedic Complications in Bilateral Lower Limb Amputation

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Rahimi, BSc, MSc 1
  • Mehdi Masoumi, MD 2
  • Mansoor Soroush, MD 2
  • Batool Mousavi, MD, MPH 2

1

2

چکیده [English]

Background: Lower limb amputation is the most common type of amputation in veterans. The aim of the study was to assess the orthopaedic problems in war related bilateral lower limb amputees.Methods: In a cross-sectional study, 335 out of 578 survivors with bilateral lower limb amputation were assessed by three orthopaedic surgeons.Results: The mean age was 42.05±6.3 and 97.6% were male. The most common cause of amputation was land mine 89.7% (601 limbs). Both trans-tibia was the most common level of amputation 37.6% (126 people). The length of stump in about half of the survivors was short or tall. The most common orthopaedic problems were spasm of stump muscle 42.7% (281 limbs), which was followed by heterotypic ossification 11.55% (76 limbs), neuroma 10.2% (67 limbs), and inflammation 10.1% (67 limbs). About 10.9% of survivors needed stump revision.Conclusion: The study revealed that the prevalence of orthopaedic complications among the amputees was high. Regular and routine assessment, rehabilitation programs and treatment is necessary for the bilateral lower limb amputees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amputees
  • Lower extremity
  • war