نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121155

چکیده

پیش‌زمینه: کیست گانگلیون شایع‌ترین توده مچ دست می باشد که اغلب بیماران با شکایت ضعف و درد در مچ دست مراجعه می‌کنند. روش‌های درمانی متعددی برای کیست گانگلیون وجود دارد که جدید‌ترین آن برداشتن آرتروسکوپیک است. هدف این گزارش بررسی نتایج کوتاه‌مدت این روش است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوع «بررسی پیاپی موردها» (case series)، تعداد ۱۳بیمار با کیست گانگلیون پشت مچ دست از آبان ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۶در یک مرکز آموزشی درمانی در تهران تحت برداشتن آرتروسکوپیک قرار گرفتند. ۱۰بیمار زن و 3 بیمار مرد بودند و میانگین سن آنان ۲۹/۸ سال بود. همه بیماران از درد مبهم، تورم و محدودیت حرکات مچ دست شکایت داشتند. سه بیمار قبل از مراجعه برای تأیید تشخیص، تحت ام‌آرآی قرار گرفته بودند و ۴ بیمار نیز قبلاَ تزریق داخل کیست داشتند. میانگین زمان پیگیری ۱۲ماه (۱۹-۷ ماه) بود.یافته‌ها: دامنه حرکات مچ دست بعد و قبل از عمل مقایسه شدند و بهبود حرکت فقط در خم شدن مچ دست به عقب دیده شد. قدرت گرفتن اجسام بعد از عمل نیز به‌طور مشخص نسبت به سمت مقابل بهبود یافت. در هیچ‌یک از موارد ناپایداری اسکافولونیت مشاهده نشد، فقط یک مورد گانگلیون پس از 6 ماه عود کرد و هیچ عارضه‌ای بعد یا حین عمل به‌وجود نیامد.نتیجه‌گیری: گانگلیونکتومی به روش آرتروسکوپیک یک جایگزین مناسب و قابل اعتماد با اسکار کمتر است و نسبت به روش باز قابل قبول‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arthroscopic Resection of Dorsal Wrist Ganglion (Short-Term Result)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Aslani, MD
  • Mehdi Abooei Mehrizi, MD
  • Zohreh Zafarani, MD

چکیده [English]

Background: Ganglion cyst is one of the common causes of wrist mass, presenting with weakness and pain in the wrist. Among the arrays of treatment options for this problem arthroscopic resection is probably the most recent treatment modality. We would like to review a short-term result of such a treatment in a small group of patients.Methods: In a case series study, 13 patients (10 women, 3 men) with dorsal wrist ganglion treated with arthroscopic resection in a two-year period, were evaluated for post operative recurrence pain swelling or wrist motion limitation and grip strength. The mean age was 29.8 years old. The cases had an average of 12 months (7-19 months) follow-up.Results: In the all cases no intra-or post operative complication was encountered. The wrist range of motion, and grip strength showed improvement no scapholunate instability was seen. One recurrence after 6 months had occurred.Conclusion: Arthroscopic ganglionectomy is a swelling surgical alternative for dorsal wrist ganglion with less scar, and comparative results to open surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ganglion Cysts
  • Arthroscopy
  • Wrist