نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121152

چکیده

فقدان یا جوش‌خوردگی مادرزادی استخوانی مفصل زانو به‌صورت ایزوله یا همراه با سایر اختلالات، بیماری بسیار نادر می‌باشد هدف از این مقاله معرفی یک مورد فیوژن استخوانی مفصل زانوست که هیچ صفحه رشدی در اطراف محل مورد انتظار در زانو رویت نشد و بیمار با اصلاح ناهنجاری و بلند کردن اندام در دو مرحله درمان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Congenital Knee Joint Absence (Report of one Case)

نویسندگان [English]

  • Firooz Madadi, MD
  • Mohammad Reza Abbasian, MD
  • Farivar Abdollahzadeh Lahiji, MD
  • Reza Zandi, MD

چکیده [English]

Congenital Knee fusion - whether as an isolated lesion or in association with other anomalies – is a relatively rare condition. This is a report of such a case without growth plate around the fused knee, who underwent leg equalization procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (Report of One Case)