نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

10.22034/ijos.2020.121150

چکیده

پیش‌زمینه: داروهای آنتی‌فیبرینولیتیک برای کاهش خونریزی و کاهش نیاز به تزریق خون حین عمل به کار می‌روند. مطالعات مختلف بر روی اثر اسید ترانکسامیک درتعویض مفصل هیپ نتایج مطلوبی داشته است. ولی بیشتر مطالعات برروی تعویض مفصل هیپ با سیمان بوده‌اند. هدف از این مطالعه، گزارش تاثیر این دارو بر تعویض مفصل ران بدون سیمان بود.مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده طی ۴سال بر روی ۶۴ بیمار که کاندید جراحی تعویض مفصل هیپ بدون سیمان بودند با بی‌حسی اپی‌دورال انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه دریافت‌کننده اسید ترانکسامیک (۳۲ نفر) و داورنما (۳۲ نفر) تقسیم شدند. بیماران  گروه مورد و شاهد ۱۵ دقیقه قبل از جراحی به ترتیب اسید ترانکسامیک ۱۵ میلی‌گرم در هر کیلوگرم وزن یا نرمال سالین به صورت تزریق آهستۀ داخل وریدی دریافت کردند.یافته‌ها: تزریق اسید ترانکسامیک موجب شد که افت هموگلوبین ۶  ساعت (۰/۰۳۵=p < /em>) و ۲۴  ساعت (۰/۰۴۳=p < /em>) بعد از جراحی، میزان خونریزی حین عمل (۰/۰۲۴=p < /em>) و نیاز به تزریق خون آلوژنیک (۰/۰۱۷=p < /em>) به طور معناداری کمتر باشد. افت هماتوکریت ۶ و ۲۴ ساعت بعد از جراحی و طول مدت بستری در گروه مورد نیز کمتر بود ولی این تفاوت معنادار نبود.نتیجه‌گیری: تزریق اسید ترانکسامیک قبل از جراحی تعویض مفصل هیپ بدون سیمان با بی‌حسی اپی‌دورال موجب کاهش خونریزی حین و بعد از عمل جراحی و همچنین باعث کاهش نیاز به تزریق خون آلوژنیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pre-operative Tranexamic Acid on Blooding Prevention in Non-Cemented Hip Arthroplasty

نویسندگان [English]

 • Faramarz Mosaffa, MD
 • Seyyed Morteza Kazemi, MD
 • Mohammad Kaffashi, MD
 • Alireza Eajazi, MD
 • Laleh Daftari Besheli, MD
 • Mohammad Reza Bigdeli, MD
 • Ramin Farhang Zanganeh, MD

چکیده [English]

Background: Antifibrinolytic drugs are used to minimize the potential risks of bleeding and blood transfusion. Studies showed the effect of tranexamic acid on decreasing blood loss in cemented THA. We would like to report its effect on cementless hip arthroplasty.Methods: A prospective double blind randomized controlled study was conducted on 64 candidates for cementless THA under epidural anesthesia between 2006 and 2008. The patients were randomly divided into study and control groups. 32 patients received tranexamic acid (15 mg/kg) and 32 received normal saline immediately before surgery.Results: The comparison of two groups showed less drop in 6 hour (p < /em>=0.035) and 24 hour (p < /em>=0.043) post-operative hemoglobin levels, less intra-operative bleeding (p < /em>=0.024), and less need for allogenic blood transfusion (p < /em>=0.017) in the tranexamic acid group. Although the mean of 6 and 24 hour hematocrit level was higher and hospital stay was shorter in the tranexamic acid group, but the differences were not significant.Conclusion: administration of tranexamic acid before cementless THA under epidural anesthesia can reduce intra-operative and post-operative bleeding as well as need for blood transfusion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tranexamic acid
 • Arthroplasty
 • Replacement, hip
 • hemorrhage