نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

10.22034/ijos.2020.121147

چکیده

پیش‌زمینه: کلاب‌فوت یک ناهنجاری مادرزادی است که شیوع آن ۱ در ۱۰۰۰ تولد زنده است. سابقاً درمان کلاب‌فوت در موارد مقاوم غالباً  به صورت جراحی بود و عوارض مختلفی به همراه داشت. روش «پونستی» یکی از روش‌های غیرجراحی کلاب‌فوت است که به‌صورت گچ‌گیری و مانیپولاسیون انجام میشود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر این روش در کوتاه‌مدت بود.  مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مداخله‌ای،۲۴بیمار (۳۲ پا) مبتلا به کلاب‌فوت وارد مطالعه شدند و به روش «پونستی» تحت درمان قرار گرفتند. در ابتدا و انتهای درمان امتیاز «پیرانی» (Pirani score) محاسبه گردید. نتایج در یک پیگیری ۹ ماهه (۱۴-۴ ماه) بررسی شدند.یافته‌ها: موفقیت درمان در ۳۱ بیمار (۹۶/۸%) بدست آمد. میانگین امتیاز «پیرانی» قبل از شروع درمان ۵/۵۳ بود و پس از انجام روش «پونستی» به ۰/۰۹ کاهش یافت (۰/۰۵=p < /em>). در همه بیماران امتیاز «پیرانی» پس از درمان به صفر رسید، به‌جز یک بیمار که قبل از درمان۶ بود و پس از درمان به ۳ رسید. میزان تنوتومی انجام شده ۶۵/۶۲% بود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روش «پونستی» در درمان کلاب‌فوت موثر است و این روش برای درمان کلاب‌فوت توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ponseti Method in Correction of Clubfoot Deformity (Short-Term Results)

نویسندگان [English]

  • Hadi Hamed Azimi, MD
  • Behzad Narouie, MD

چکیده [English]

Background: Clubfoot is a common congenital deformity in babies occurring in 1 in 1000 live births. The more accepted procedure in the past was surgery in severe cases. Ponseti technique is a non-surgical treatment method. We are exploring our early results in a small group of children with this method of manipulation and casting.Methods: We reviewed 24 patients (32 feet) with idiopathic clubfoot who were initially treated with ponseti method .The severity of deformity were classified according to the Pirani score system, before and after of correction phase. Pirani severity score and result was used in a 9 months (4-14 months) average follow-up.Results: Initial correction was achieved in 31 patients (96.8%). The patients, average of Pirani score before correction was 5.53 and after correction was 0.09 (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clubfoot
  • Manipulation, orthopaedic
  • Foot deformities