نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121145

چکیده

آبسه برودی تالوس در بالغین بسیار نادر ست. در این مطالعه بیمار بزرگسالی که با تنوسینوویت تاندون های فلکسور پا و تیبیالیس پشتی به دلیل آبسه برودی تالوس مراجعه کرده بود، معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Talar Brodie's Abscess Presenting as Toe Flexor Synovitis (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Yazdi, MD
  • Farshid Eghbali, MD

چکیده [English]

Brodie's abscess of talus in adult is very rare. In this study, an adult patient with tenosynovitis of flexor and tibialis posterior tendon due to Brodie's abscess of talus is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talus
  • Abscess
  • Bone diseases, infectious
  • Tenosynovitis