نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121137

چکیده

شکستگی منفرد توبروزیته کوچک هومروس بی‌نهایت نادر است. در این مقاله یک مورد شکستگی منفرد توبروزیته کوچک که به شکل حاد تشخیص و با جااندازی باز و تثبیت داخلی درمان شده بود گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolated Fracture of the Lesser Turberosity of Humerus (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Keyhani, MD
  • Reza Zandi, MD
  • Hamid Reza Seyyed Hosseinzadeh, MD
  • Mohammad Ali Okhovatpour, MD
  • Mahdi Rahimi, MD
  • Reza Minaee Noshahr, MD

چکیده [English]

Isolated fracture of the lesser tuberosity of humerus is rare. In this study we report one case of isolated fracture of lesser tuberosity, that was diagnosed acutely and was treated with open reduction and internal fixation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humerus
  • Fractures, bone
  • Fracture Fixation, Internal