نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121133

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی‌های هیپ در افراد مسن بسیار شایع و پرهزینه هستند. یکی از مشکلات اساسی در این شکستگی‌ها، میزان پایین بازگشت بیمار به سطح فعالیت قبل از عمل می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج درمانی بیماران دچار شکستگی‌های اینترتروکانتریک بود.مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی گذشته‌نگر انجام شد و بیمارانی که بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ به دلیل شکستگی اینترتروکانتریک به مرکز آموزشی درمانی اختر مراجعه و تحت جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران پس از تکمیل برگه رضایت‌نامه کتبی معاینه شدند و برای آنها «نمره هیپ هاریس» (Harris hip score) توانایی انجام فعالیت روزانه (Activity of daily living) تعیین‌شد. سپس از هیپ آسیب دیده پرتونگاری مجدد انجام و با عکس‌های قبلی مقایسه گردید.یافته‌ها: از مجموع ۲۹۳ بیمار، ۱۹۴ مورد (۶۶/۲%)  مرد و ۹۹ مورد (۳۳/۹%) زن بودند. میانگین سنی ۶/۶۷±۶۵  سال و مدت زمان پیگیری یک سال بود. در بررسی‌های پرتونگاری در ۲۵۲ بیمار (۸۶%) جوش‌خوردگی کامل و در ۱۵۸ بیمار (۵۴%) راستای مناسب دیده شد. در مقیاس نمره‌دهی هیپ هاریس، ۲۲۲ بیمار (۷۵/۸%) نمره بالای ۶۰  داشتند و فقط ۹۰ بیمار توانایی انجام فعالیت روزانه قبل از عمل را دوباره به دست آوردند.نتیجه‌گیری: درمان جراحی شکستگی اینترتروکانتریک در سنین بالا با عوارض نسبتاً زیاد و نتایج نامناسب و موفقیت پایین بازگرداندن بیمار به حالت قبل از شکستگی همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Results of Intertrochanteric Hip Fracture Surgery in Over Fifty Years Old Patients

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Farahanchi Baradaran, MD
 • Mehrnoush Hassas Yeganeh, MD
 • Mohammad Reza Bigdeli, MD
 • Syavash Hemmati Eslamloo, MD
 • Farshad Safdari, MS
 • Reza Zandi, MD
 • Hamid Reza Seyyed Hosseinzadeh, MD
 • Seyyed Morteza Kazemi, MD
 • Alireza Eajazi, MD
 • Laleh Daftari Besheli, MD

چکیده [English]

Background: Hip fracture in older population is frequent and often costly. The patients, however, do not commonly regain their pre-fracture activity levels. We are reporting the outcome of surgery in intertrochanteric hip fractures during a ten-year period.Methods: This is a retrospective study of the intertrochanteric hip fractures treated from 1994 to 2004 in one teaching hospital of Tehran-Iran. The cases were called in for a full hip examination, evaluation of their activity levels and also measurement of Harris Hip Scores (HHS), as well as radiographic assessment.Results: 293 patients, comprised of 194 males (66.2%) and 99 females (33.9%), with a mean age of 65±6.67 years were studied. The cases had a one-year of follow-up. 252 (86%) cases had obtained :::union:::. Acceptable ligament was observed in 158 (54%) cases. Harris Hip Scores over 60 points was seen in 222 (75.8%). Only 90 patients had returned to their pre-operative activity level.Conclusion: Patients with intertrochanteric hip fracture do not often return to pre-fracture activity of daily living.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activity of daily living
 • Hip fractures
 • Fracture fixation