نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22034/ijos.2020.121128

چکیده

دررفتگی سر رادیوس و شکستگی شفت رادیوس به‌طور همزمان در بالغین نادر است. گزارش زیر مرد ۲۰ ساله‌ای بود که دچار این ضایعه شده و با جراحی باز و تثبیت شکستگی با پلاک درمان گردید. بیمار محدودیت حرکات ساعد و آرنج داشت.

عنوان مقاله [English]

Ipsilateral Posterior Dislocation of Radial Head and Radial Shaft Fracture (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Jaafar Soleimanpoor, MD
  • Mirbahram Safari, MD
  • Aisan Nozad, MD

چکیده [English]

Ipsilateral postetior dislocation of radial head with radial shaft fracture is an uncommon injury in adults. We present an unusual case of 20 year old man with such a lesion. Our management was operative treatment with open reduction and plate internal fixation. The patient had limited motion in forearm and elbow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radius
  • Dislocations
  • Fractures, bone