نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

10.22034/ijos.2020.121127

چکیده

۱۰/۹پیش‌زمینه: معمولا استابولوم در اثر ضربه شدید دچار شکستگی می‌گردد و در بیشتر موارد با سایر صدمات همراه است. درمان انتخابی در بسیاری از موارد، جااندازی باز و ثبات داخلی شکستگی می‌باشد. عوارض ناشی از درمان جراحی این شکستگی شامل عوارض دیررس و زودرس است و در این تحقیق، شیوع عوارض زودرس شامل ضایعه عصبی، عفونت، استخوان‌سازی نابجا و ترومبوآمبولی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و رو‌ش‌ها: در یک بررسی توصیفی آینده‌نگر بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸، تعداد 46 بیمار (۳۹ مرد، ۷ زن) با میانگین سنی ۳۴/۳سال (۷۱-۱۷ سال) که دچار شکستگی استابولوم بودند، در دو بیمارستان آموزشی اهواز تحت عمل جراحی به روش جااندازی باز و ثبات داخلی قرار گرفتند. میانگین زمان پیگیری ۱۱ ماه (۳۵-۳ ماه) بود.یافته‌ها: از ۴۶ بیمار، ۳۴ بیمار دچار شکستگی استابولوم نوع  Aو ۱۲ بیمار نوع B بودند (تقسیم‌بندی (AO). پنج بیمار (۱۰/۹%) دچار آسیب عصب پرونئال در طی عمل، ۶ بیمار (۱۳%) دچار عفونت محل عمل و ۱۲ بیمار (۲۶/۱ %) مبتلا به استخوان‌سازی نابجا شدند. هیچ موردی از ترومبوآمبولی در بیماران مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: عوارض زودرس جراحی استابولوم نسبتاً بالا است و عوارض بیماران ما در مقایسه با گزارش‌های مشابه بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

استابولوم، ثابت کردن داخلی شکستگی، عوارض درمان Ø‌راحی

نویسندگان [English]

  • Nasser Sarrafan, MD 1
  • Seyyed Abdolhossein Mehdinassab, MD 2
  • Pouyan Alavinejad, MD 2

چکیده [English]

Background: Acetabular fracture is usually due to severe trauma and it is often accompanied with other comorbidities.  Most often the treatment of choice is open reduction and internal fixation. There are early and late complications of surgical treatment. In this study we tried to investigate early complications including nerve injury, infection, heterotopic ossification and thromboembolism among our patients.Methods: In this prospective descriptive epidemiologic study, 46 patients (39 men, 7 women) with the mean age of 34.3 years old (range of 17–71 years) who had undergone open reduction and internal fixation of acetabular fracture in a 3 year period in two teaching hospitals in Ahwaz were studied for their early complications. The follow ups had a range of 3 to 35 months (mean: 11 months).Results: From 46 patients, 34 had type A and 12 type B acetabular fractures (based on AO classification).  There were 5 cases (10.9%) of iatrogenic peroneal nerve injury, 6 (13%) infection, and 12 (26.1%) heterotopic ossification. There was no case of thromboembolism.Conclusion: Acetabular fracture fixation is generally associated with high complication rate. Our cases had unexpectedly, more complications in comparsion to similar reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetabulum
  • Fracture Fixation, Internal
  • Postoperative complications