نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

10.22034/ijos.2020.121122

چکیده

پیش زمینه: شکستگی استخوان پاشنه، شایع‌ترین شکستگی استخوان‌های تارس می‌باشد که با عوارض زیاد و اختلال در عملکرد همراه است. در مورد شیوه درمان این شکستگی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه، گزارش نتایج بالینی عمل جراحی استخوان پاشنه بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی گذشته‌نگر، نتایج بالینی و پرتونگاری ۱۸ مورد شکستگی داخل مفصلی استخوان پاشنه در ۱۷بیمار (۱۳ مرد و ۴ زن) که در طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ با نظارت یک جراح، تحت عمل جراحی جااندازی باز و ثابت کردن داخلی، قرار گرفته بودند، بررسی شدند. میانگین سنی بیماران ۳۱ سال (۵۳-۲۱ سال) و میانگین زمان پیگیری ۱۹ ماه (۴۸-۹ ماه) بود. جمع‌آوری اطلاعات از طریق  مصاحبه حضوری و انجام پرتونگاری انجام شد. نتایج بالینی براساس مقیاس انجمن ارتوپدی پا و مچ پاآمریکا (AOFAS) بررسی گردید.یافته‌ها: براساس سیستم تقسیم‌بندی ساندرز، ۱۳ مورد شکستگی نوع II و ۵ مورد نوع III بودند. میانگین زاویه بوهلر قبل از عمل ۷ درجه و پس از عمل ۲۱/۸ درجه بود. میانگین نمره مقیاس AOFAS بیماران با شکستگی نوع II برابر ۹۳/۳ و برای نوع III معادلI۷۸ و در مجموع ۸۹/۰۵ بود. علایم استئوآرتریت مفصل ساب‌تالار در ۴ بیمار مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: چنانچه سطح مفصل پشتی استخوان پاشنه به شکل صحیح بازسازی گردد، عمل جراحی استخوان پاشنه، به خصوص در شگستگی نوع II، نتایج خوبی از نظر بالینی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Operative Treatment of Displaced Intra-articular Calcaneal Fractures (Short-Term Results)

نویسندگان [English]

  • Hossein Khatibi, MD 1
  • Ali Asghar Kousari, MD 2

چکیده [English]

Background: Calcaneal fracture is the most common tarsal bone fracture, and is often associated with a high complication rate and disfunction. Open surgical treatment of calcaneal fracture is one of the most challenging orthopaedic procedures with somewhat vague functional outcome.Methods: In a retrospective study, the clinical and radiographic results of 18 calcaneal fractures in 17 patients (13 males, 4 females) with mean age of 31 years (21-53 years) that had undergone open reduction during a 4-year period (2002-2006) were evaluated with an average follow-up of 19 months (9-48 months). The Amerian Orthopaedic Foot ad Ankle Society (AOFAS) scoring system was used to assess the treatment outcomeResults: Thirteen fractures were type II and 5 type II Sander's class.The preoperative average Bohler's angle of 7 degrees changed to 21.8 degrees in follow-up. The collective average AOFAS score was 89.05. This score was 93.3 for type II and 78 for type III Sander's fractures. Subtalar osteoarthritis was observed in 4 patients.Conclusion: Open reduction and internal fixation of intra-articular calcaneal fractures, with achievement of good reduction of posterior articular facet, can result in good or excellent outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcaneus
  • Intraarticular fractures
  • Fracture Fixation, Internal