نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

10.22034/ijos.2020.121094

چکیده

دیستال رادیوس یکی از مکان‌های شایع وقوع ژیانت سل تومور استخوانی می‌باشد. ژیانت سل تومور دیستال رادیوس که یک تومور تهاجمی اولیه استخوان است، به روش‌های مختلفی درمان می‌شود. ضایعات کوچک با کورتاژ و جایگزینی با سیمان ارتوپدی یا پودر جایگزین استخوان، استخوان آلوگرافت و یا اتوگرافت؛ وضایعات بزرگ با برداشتن وسیع و جایگزینی با گرافت مفصلی استخوانی از فیبولا اتوژن درمان می‌شوند. در این گزارش یک خانم ۴۲ساله که به‌علت عود تومور ژیانت سل به‌صورت برداشتن وسیع دیستال رادیوس و جایگزینی با گرافت استخوانی مفصلی از پروگزیمال فیبولا تحت درمان قرارگرفت، معرفی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-Vascularized Osteochondral Proximal Fibular Transplantation for Distal Raduis Giant Cell Tumor: 11 years follow-up (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fakoor, MD
  • Seyed Shahnam Moosavi, MD
  • Payam Mohammad Hosseini, MD

چکیده [English]

 The distal radius is frequently affected by primary bone tumors, and is a
common site for occurrence of giant cell tumor. Giant cell tumor at the
distal end of the radius can be treated by various methods. Small lesion can be
treated by curettage and filling bone defect by autogenous bone graft or
allograft, or bone cement. Large lesion that involved articular surface can be
treated by wide resection and reconstruction with osteoarticular graft from
proximal fibular. This report presents a 42 year-old lady that was treated with
osteoarticular fibular graft for her recurrent distal radius giant cell tumor. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • giant cell tumor of bone
  • radius
  • Fibula
  • Bone transplantation
  • Bone Neoplasms