نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121093

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی‌های داخل مفصلی استخوان پاشنه معضل بزرگ ارتوپدی هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج درمان غیر‌جراحی شکستگی‌های داخل مفصلی پاشنه و توصیف میزان عملکرد، رضایت‌بخشی بیماران و عوارض آن می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه ۵۸ بیمار (۴۴مرد، ۱۴زن) مبتلا به شکستگی پاشنه که طی سال‌های ۸۱ الی ۸۹ به یک مرکز درمانی تهران مراجعه کرده و تحت درمان غیرجراحی قرار گرفته‌ بودند، بررسی شدند. میانگین سنی بیماران ۳۸.۴ سال (۸۵-۱۸سال) بود. میانگین زمان پیگیری ۳.۲۷ سال (۶-۲ سال) بود. متغیرهای مختلف و نیز وضعیت عملکردی توسط 2 پرسشنامه «مقیاس انجمن پا و مچ پا امریکا» (AOFAS) و «عملکرد مقیاس پا» (FFI) مطالعه گردید.یافته‌ها: آسیب همزمان ۱۳.۸% ستون فقرات، ۲۷.۶% شکستگی اندام‌ها و ۳.۴% آسیب به سر بود (مجموع آسیب همزمان ۴۴.۸%). میانگین نمره AOFAS بیماران ۷۹.۱۴ و میانگین نمره FFI  برابر ۲۴.۷ بود. پنج بیمار به‌علت عارضه تأخیری جراحی شدند و علایم استئوآرتریت با شدت متوسط در ۴۸% و شدید در ۱۷% دیده شد.نتیجه‌گیری: شکستگی داخل مفصلی استخوان پاشنه درمان پیچیده‌ای دارد و درمان بسته آن اگرچه ممکن است دردناک نباشد و در ارزیابی با تست‌های کارآزمایی AOFAS و FFI نتایج تا حدودی مشابه درمان جراحی داشته باشد؛ لیکن در نیمی از بیماران حتی با پیگیری کوتاه‌ مدت استئوآرتریت مفصلی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-Operative Treatment of Intra-articular Calcaneal Fractures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shakeri, MD
  • Saeed Reza Mehrpour, MD
  • Amir Salari, MD
  • Amir Mahlisha Kazemi, MD
  • Bahador Aalami Harandi, MD

چکیده [English]

 Background: Treatment of intra-articular calcaneal
fracture is a major orthopaedic challenge. The aim of this study was to
evaluate the results of non-operative treatment of intra-articular calcaneal
fractures, its effects and performance. Methods: In a retrospective study, 58 patients (44 males,
14 females) with intra-articular calcaneal fracture were evaluated clinically
and radiographically using a general performance and AOFAS, and FFI questionnaires
between 2003 and 2011 in Tehran, Iran. The mean follow-up time was 3.27 years
(2-6 years). Radiographic signs of osteoarthrities were also evaluated.  Results: The mean age of patients was 38.4
(18-85 years). Ten cases (17.2%) were "tangue" and 48 (82.8%)
"joint depression" type. Spine injury was abserved in 13.8%, other
limb injuries in 27.6%, and head injury in 3.4% of the cases. The mean AOFAS
score was 79.14 and FFI score 24.7. Osteoarthritis of moderate degree was seen
in 48% and severe in 17% of the cases an radiographs. By the time of follow-up,
5 patients had required surgeries to treat the delayed complications.  Conclusions: Treatment of intra-articular calcaneal
fracture is a real challenge. Close treatment, although maybe painless and give
comparable results with open surgery in AOFAS and FFI testing, will show
radiographic signs of osteoarthirits in about 50% of the time-even in short or
mid-term follow-up. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractures, bone
  • Calcaneus
  • Intra-articular fractures
  • treatment