نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121092

چکیده

پیش‌زمینه: یافته‌های موجود بیانگر نقش فیتواستروژن‌ها در حفظ استحکام استخوان و بهبود ترمیم شکستگی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت به‌عنوان منبع فیتواستروژن‌ها بر فاکتورهای استئوژنیک، آنژیوژنیک و ترمیم شکستگی در زنان سنین قبل از یائسگی بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، ۳۲ زن ۴۵-۲۰سال با شکستگی استخوان‌های بلند به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. بیماران در گروه مورد روزانه ۱ قرص آگنوگل حاوی ۴میلی‌گرم عصاره خشک میوه گیاه پنج‌انگشت به مدت ۸ هفته و بیماران گروه شاهد دارونما دریافت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و فاکتور رشد اندوتلیوم عروق (vascular endothelial growth factor=VEG)  اندازه‌گیری شد و تشکیل کال استخوانی به کمک عکس‌های پرتونگاری بررسی گردید.یافته‌ها: در هر دو گروه مطالعه سطح آلکالین فسفاتاز و فاکتور رشد اندوتلیوم عروق سرم نسبت به حالت پایه افزایش یافته بود اما شدت افزایش آلکالین فسفاتاز و تنها در گروه مورد قابل توجه بود (به ترتیب ۰.۰۵=p < /em> و ۰.۰۱=p < /em>). در انتهای مطالعه، مشاهده گردید که در ۷۱.۴% از افراد گروه مورد و ۵۳.۸% از گروه شاهد کال استخوانی تشکیل شده است.نتیجه‌گیری: دریافت عصاره گیاه پنج انگشت به مدت ۲ ماه در افزایش فاکتور آنژیوژنیک در گروه تحت درمان مؤثر بود. اما اثبات تأثیر عصاره این گیاه در افزایش آلکالین فسفاتاز و تشکیل کال استخوانی نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of

نویسندگان [English]

  • Zahra Hassanzadeh Rostami, MSc
  • Mohammad Hassan Eftekhari, Ph.D
  • Mohammad Jafar Emami, MD
  • Abdolreza Rajaeefard, Ph.D

چکیده [English]

 Background: Phytoestrogens enhance bone integrity
through prevention of bone loss and stimulation of bone formation, and also facilitation
of bone healing. The aim of the present study was to evaluate the effect of vitex agnus castus extract, as a source of phytoestrogen on alkaline phosphatase and
VEGF (vascular endothelial growth factor) and also callus formation in women
with long bone fractures. Methods: In a double-blind randomized placebo
controlled trial, 32 women with long bone fracture, age 20-45 years old, were
randomly divided into the VAC (vitex agnus
castus), receiving 1 Agnugol tablet (containing 4 mg dried fruit
extract of vitex agnus castus)-daily for 8 weeks or a placebo group. Serum alkaline
phosphatase and VEGF were measured at the beginning and the end point, and also
callus formation was checked at the end of study. Results: Serum alkaline phosphatase was increased
in both groups compared to the baseline. Although the elevation of ALP
(Alkaline phosphatase) in placebo group was not significant, in treatment
group, ALP was considerably increased (p=.05). Comparison of the change of VEGF
showed that, only in VAC group, VEGF level was significantly increased (p < /i>=.01).
The callus formation which revealed the fracture healing, in VAC and control
groups was 71.4% and 53.8%, respectively. Conclusions: Treatment with vitex agnus castus extract for 2 months could enhance the VEGF
level, however, further studies are need to show the effects of vitex agnus castus extract on alkaline phosphatase
level and callus formation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • phytoestrogens
  • Vitex agnus castus, Fractures, bone
  • Vascular Endothelial Growth Factor