نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121084

چکیده

پیش‌زمینه : دررفتگی زانو گرچه آسیب نادری است، اما چنان شدید است که می‌تواند حیات اندام را به مخاطره بیندازد و یا موجب ناتوانی قابل توجه عملکرد زانو شود. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد و استئوآرتریت زانو بعد از درمان دررفتگی حاد زانو در کوتاه‌ مدت بود. مواد و روش‌ها : در این مطالعه گذشته‌نگر ۱۹ بیمار با دررفتگی زانو که طی ۵ سال به یک مرکز درمانی در ارومیه مراجعه و تحت درمان‌های مختلف قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. در ۳ بیمار، آسیب عروقی منجر به قطع اندام شد. مطالعه روی ۱۶ بیمار باقی‌مانده با میانگین زمان پیگیری ۱۳±۳۷ ماه انجام شد. بیماران از نظر ثبات زانو، دامنه حرکات و شکایات شایع آسیب‌های زانو بررسی شدند. برای تمامی بیماران امتیازات عملکرد زانوی «تگنرـ لی‌شلم» تعیین شد. برای درجه‌بندی شدت استئوآرتریت از معیارهای تقسیم‌بندی «کلگرن» و «لارنس» استفاده گردید. یافته‌ها : براساس معیار امتیازدهی زانو «تگنرـ لی‌شلم» ، امتیاز یک بیمار عالی، ۳ بیمار خوب، ۹ بیمار متوسط، و ۳ بیمار ضعیف بود. بیماران جوان‌تر و زانوهای دارای دامنه حرکتی بیشتر، امتیازات بهتری کسب کردند. نتایج در انواع دررفتگی‌ها اختلاف معنی‌داری نشان ‌داد. اما اختلاف بین درمان جراحی زودرس و جراحی تأخیری معنی‌دار نبود. میانگین دامنه حرکات زانوی ۱۲ بیمار با درمان جراحی ۱۵± ۱۲۰ درجه و ۴ بیمار با درمان غیرجراحی ۲۸± ۱۱۵ درجه بود. ارتباط بین امتیازات «تگنر ـ لی‌شلم» و دامنه حرکات زانوی بیماران معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری : دررفتگی حاد زانو، آسیب پیچیده و شدید است. شاید پیامد عملکرد زانو بعد از درمان به حد طیبعی نرسد. زانوهایی که بیشترین آسیب رباط را داشتند کمترین نتایج مطلوب را به‌دست آوردند. بیماران جوان‌تر و زانوهای با دامنه حرکتی بیشتر نتایج مطلوب‌تری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Outcome of Acute Traumatic Knee Dislocation (A report of 19 Cases)

نویسندگان [English]

  • Mikaeil Tafkiki Alamdari
  • Ahmadreza Afshar

چکیده [English]

Background: Knee dislocation, although a rare injury, is a severe injury which can endanger the limb viability or cause a significant impairment in the knee function. The purpose of this study was to evaluate the knee function and knee osteoarthritis in the patients who had sustained an acute traumatic knee dislocation . Methods: In a retrospective study, 19 consecutive patients with knee dislocation who were treated by different therapies were studied during 5 years in a teaching hospital in Urmia, Iran. Vascular injuries lead to amputation in 3 patients. The follow-up study was performed on the remaining 16 patients within 37±13 months. The patients were evaluated for knee stability, range of motion and the "Tegner-Lysholm" knee function scores. The development of knee osteoarthritis was classified according to Kellgren and Lawrence classification . Results: The knee function was excellent in one, good in 3, fair in 9, and poor in 3 cases. The younger patients and knees with wider range of motion had better "Tegner-Lysholm" scores. The knee scores had significant correlation with the severity in the class of dislocation. The time of surgical reconstruction, whether early or delayed, had no significant effect on the outcome. The mean knee range of motion for the 12 patients who were treated surgically was 120±15 degrees and for the 4 patients who were treated non-surgically was 115±28 degrees. There was a significant correlation between the "Tegner-Lysholm" scores and knee range of motion. Conclusions: Knee dislocation is a very severe complex trauma and normal knee functional outcome is not often achieved. The knees with the more extensive ligament injuries have less favorable outcomes. Younger patients and knees with larger range of motion had better functional outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint instability
  • knee
  • dislocation
  • osteoarthritis
  • Treatment outcome