نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121077

چکیده

پیش‌زمینه: استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) به‌عنوان کمک برای ترمیم بافتی در جراحی ارتوپدی روز به روز طرفدار پیدا می‌کند. گشادی تونل پس از بازسازی رباط متقاطع جلویی پدیده شناخته شده است که می‌تواند جراحی بازنگری را به مخاطره بیاندازد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت در پیشگیری از گشادی تونل در بازسازی رباط متقاطع جلویی بود. مواد و روش:‌ در یک مطالعه بالینی تصادفی آینده‌نگر، در طی یک سال بیمارانی که تحت عمل بازسازی رباط متقاطع جلویی با استفاده از گرافت ها‌مسترینگ قرار می‌گرفتند به‌صورت تصادفی به دو گروه ۲۵ نفری تزریق پلاسمای غنی از پلاکت داخل تونل‌ها حوالی عمل (گروه ۱) و بدون تزریق (گروه ۲) تقسیم شدند. سی‌تی‌اسکن زانو‌ها روز بعد از عمل و ۳ ماه بعد از عمل انجام شد و قطر تونل‌ها اندازه‌گیری گردید. بیماران در طی ۳ ماه از نظر بالینی بررسی شدند و همزمان میزان شلی مفصلی نیز سنجیده شد. یافته‌ها: سه ماه بعد از عمل همه بیماران بدون درد و دارای زانوی پایدار، تست «لاکمن» منفی و دامنه حرکات خوب بودند.‌ نتایج آرترومتری در هر دو گروه به‌طور مشخصی بهبود یافتند (۰۰۱/۰>p < /em>). علی‌رغم آنکه بروز گشادی تونل در گروه پلاسما اندکی کمتر از گروه کنترل بود، بین دو گروه نه در ورودی یا وسط تونل فمور و نه در ورودی یا وسط تونل تیبیا، ختلاف معنی‌داری وجود نداشت ( ۰۵/p ≥۰). نتیجه‌گیری: این بررسی نشان داد پلاسمای غنی از پلاکت تأثیر واضحی در پیشگیری از گشاد شدن تونل پس از بازسازی رباط متقاطع جلویی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Platelet-Rich Plasma on the Prevention of Tunnel Widening in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Quadrupled Autologous Hamstring Tendon(A Randomized Clinical Trial)

نویسندگان [English]

  • Fardin Mirzatolooei
  • Michael Tafkiki Alamdari
  • Hamidreza Khalkhali

چکیده [English]

Background: The use of platelet-rich plasma (PRP) as an adjuvant to tissue repair is gaining favour in orthopaedic surgery. Tunnel widening after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is a recognised phenomenon that could compromise revision surgery. The purpose of this study was to determine whether PRP might prevent tunnel widening in ACL reconstruction. Methods: In a randomized clinical study, during one year patients undergoing ACL reconstruction using a hamstring graft were randomly allocated either to have PRP introduced into the tunnels (group 1) peri-operatively or not (group 2). Each group comprised 25 patients. CT scanning of the knees was carried out on the day after surgery and at three months post-operatively and the width of the tunnels was measured. Patients were also evaluated clinically at three months, when laxity was also measured. Results: Three months post-operatively, all patients were pain-free with stable knees, a negative Lachman test and a good range of movement. Arthrometric results had improved significantly in both groups (p < /i>≥.05). Conclusions: We conclude that PRP has no significant effect in preventing tunnel widening after ACL reconstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament
  • Reconstruction
  • Platelet rich plasma