نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121074

چکیده

استئوسارکوما معمول‌ترین تومور بدخیم استخوانی در جوانان است. در این مقاله یک بیمار ۲۸ ساله دچار عود استئوسارکوم ترقوه به‌دنبال رادیوتراپی به‌دلیل لنفوم «هوجکین» معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recurrent Radiation-Induced Osteosarcoma in a 28-Year-Old Man (Report of One Case)

نویسندگان [English]

 • Gholamhossein Kazemian
 • Gholamhossein Kazemian
 • Reza Tavakoli Darestani
 • Alireza Manafi Rasi
 • Mohammad Mahdi Sarzaeem
 • Ramin Farhang Zanganeh
 • Arash Ghaffari
 • Farshad Safdari

چکیده [English]

Osteosarcoma is the most common malignant tumor of bone in young people. We report a case of recurrent post-radiation osteogenic sarcoma in the clavicle of a 28-year-old man with a history of Hodgkin’s lymphoma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • osteosarcoma
 • radiotherapy
 • Recurrence
 • Clavicle