نویسندگان

1 بیمارستان ایران مهر

2 توروتنو، کانادا

10.22034/ijos.2020.121068

چکیده

پیش‌زمینه: درمان بیماری «لگ‌ـ کالوـ پرتس» در کودکان با سن بالا و درگیری بیشتر سر فمور همچنان نامشخص باقی مانده است. استئوتومی استخوان اینومینیت، فمور و یا مجموع هر دو معمولاً برای پوشاندن بیشتر سرفمور توسط استابولوم با هدف بدست آوردن سرگردتر و مفصل همگون‌تر است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج پرتونگاری استئوتومی همزمان فمور و لگن بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تغییرات پرتونگاری در ۲۰ بیمار «لگ ـ پرتس» با شروع بیماری بالاتر از ۸ سالگی که تحت درمان استئوتومی همزمان فمور و سالتر قرار گرفتند، بررسی گردید. بیست بیمار درگیری هیپ شامل، ۱۱ لاترال پیلار ( LP ) گروه B ، ۷ مورد گروه B/C و ۲ مورد C داشتند. میانگین زمان پیگیری ۵ سال و ۵ ماه و روش ارزیابی براساس سیستم «استالبرگ» بود. یافته‌ها: در بین ۲۰ هیپ، ۶ مورد «استالبرگ» SII ، نه مورد SIII ، و ۵ مورد STV ؛ از ۱۱ هیپ گروه LPB ، پنج SII ، چهار SIII و دو SIV ؛ از ۷ هیپ LPB/C ، یک SII ، چهار SIII ، و دو SIV ؛ و از ۲ هیپ LPC ، یک مورد SIII و دیگری SIV شدند. از ۳ دختر بیمار، یکی LPB ، یکی LPB/C و یکی LPC بودند و نتایج جراحی در تمامی آنها SIII بود. نتیجه‌گیری: انجام استئوتومی همزمان سالتر و فمور در بچه‌های بزرگ‌تر با درگیری شدیدتر گروه‌بندی LP ، نتایج پرتونگاری را نسبت به سیر طبیعی در LPB/C و LPC با تبدیل تعدادی از نتایج ضعیف به متوسط، کمی بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiographic Rsults of Combined Salter Innominate and Femoral Osteotomy in Legg–Calvé–Perthes Disease in Older Children

نویسندگان [English]

  • Mahzad Javid 1
  • John H Wedge 2

چکیده [English]

Background: Treatment of Legg–Calvé-Perthes disease in older children with greater involvement of the femoral head remains uncertain. Innominate, femoral or combined osteotomies are generally provide more coverage of the femoral head by the acetabulum with the objective of achieving a more spherical head and congruent joint. The purpose of the study was to evaluate the radiographic outcomes of simultaneous femoral and pelvic osteotomies. Methods : We reviewed the radiographic changes of 20 patients with Legg–Calvé–Perthes disease with a disease onset of over eight years of age who had undergone combined femoral and Salter innominate osteotomies. The hips in these 20 patients comprised 11 lateral pillar (LP) groups B, 7 B/C, and 2 C. The patients were evaluated with a mean follow-up of five years and five months using the Stulberg radiographic assessment. Results: Among those 20 hips, six became Stulberg II (SII), nine SIII, and five SIV. From the 11 LPB hips, five became SII, four SIII, and two SIV. The seven LPB/C turned out to be SII in one case, SIII in four, and SIV in two. One of the two LPC hips became SIII and one SIV. The three female patients had one LPB, one LPB/ C, and one LPC hip, and surgery resulted in SIII hips in all. Conclusions: Combined osteotomies in older children with a higher LP grouping can marginally improve the radiographic outcome in comparison with the natural history in LPB/C and LPC cases by converting a number of poor to fair results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legg–Perthes disease
  • Osteotomy
  • Pelvic bones
  • Femur
  • Surgery