نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121067

چکیده

  استئوتومی پرگزیمال تی‌بیا با نتایج موفق تعویض مفصل جایگاه خود را حفظ کرده است. انجام استئوتومی بر اجزاء مختلف زانو و عملکرد آنها اثر می‌گذارد. تغییرات ایجاد شده در بیومکانیک زانو همراه با اثراتی در کشکک، رباط طرفی داخلی، راستای ماهیچه چهارسر و شیب سطح تی‌بیا خواهد بود. هدف از انجام استئوتومی پرگزیمال تیبیا در افراد جوان و بدون آرتروز در نیمه داخلی زانو، توزیع مناسب وزن بدن برسطوح مفصلی و در افراد بزرگسال با تغییرات دژنراتیو، کند کردن سیر پیشرفت آرتروز است. تمامی استئوتومی‌های پرگزیمال تیبیا یا با جا‌به‌جایی توبروزیته تیبیا و یا با فیبروز و کلسیفیکاسیون محل چسبندگی تاندون پاتلار موجب تغییر در بیومکانیک مفصل پاتلوفمورال می‌شوند. در استئوتومی‌های پرگزیمال تیبیا اگر استئوتومی پرگزیمال به توبروزیته تیبیا باشد، با جا‌به‌جایی لاترال توبروزیته تیبیا موجب افزایش زاویه کوادری‌سپس می‌شود. در استئوتومی پرگزیمال تیبیا از نوع وج باز آزادسازی رباط طرفی داخلی از مدیال تیبیا لازم است. اگر به هر دلیل حفظ این رباط لازم باشد باید استئوتومی از دیستال این رباط شروع شود. از آنجا که پرگزیمال تیبیا تقریبا به شکل مثلث قائم‌الزاویه است به‌طوری‌که توبروزیته تیبیا در محاذات کورتکس لاترال است، در استئوتومی پرگزیمال از نوع وج باز، دهانه وج در گوشه پوسترومدیال باید سه برابر دهانه وج در ستیغ جلویی باشد. عدم رعایت این نکته موجب تغییر شیب سطح مفصلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

High Tibia Osteotomy and Knee Anatomic Changes

نویسندگان [English]

  • Mahmood Karimi Mobarakeh
  • Mohsen Mardani-Kivi

چکیده [English]

  Hihg tibia osteotomy has its own position even with successful total knee replacement. A high tibial osteotomy affects not only the joint function as a whole, but also the dyferent sections of the knee joint. The biomechanical changes affect the patella inedial collateral ligament, quadriceps alignment and Q-angle and tibial plateau slope. The goal of high tibia osteotomy is more normal load distribution in nonarthritic knee in young persons, and slowing degeneration in arthritic knee in adults. All the high tibia osteotomies cause patellofemoral biomechanical changes, through tubercle displacement, or patellar tendon fibrosis or calcification. Q angle also increase with lateral displacement of tibial tuberosity when osteotomy is done proximal to the tibial tuberosity. The medial collateral ligament needs to be released in open wedge high tibia osteotiomy. If intact medial ligament is necessary, osteotomy should be done distal to medial collateral attachment. The proximal tibia configuration is roughly similar to a rectangle. Lateral cortex is in right angle to the posterior one. The posteromedial corner opens three times the anterior one in open wedge osteotomy otherwise there would be tibial slope change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteotomy
  • Tibia
  • Anatomy
  • Knee joint